Zobrazit / skrýt podmenu

Centrální operační sály

unknown

MUDr. Josef März

Primář COS
unknown

Koczková Andrea

Vrchní sestra COS
Oddělení centrálních operačních sálů vzniklo spolu se zprovozněním nového pavilonu A na podzim roku 2012. Sloučilo do jednoho místa sálové kapacity, které byly do té doby pod několika odbornostmi v různých místech areálu.
 
V současné době tvoří jádro oddělení 6 moderních operačních sálů, které jsou plně vybavené pro operativu prováděnou v karlovarské nemocnici, včetně digitalizace a možnosti přenosu obrazu z kamery nebo dalších přístrojů do informačního systému. Dva ze sálů slouží jako tzv.superčisté pro ortopedické a kostní operace (totální endoprotézy, kostní operace úrazové, artroskopie). Další 4 sály jsou v podstatě univerzální, díky parametrům moderní vzduchotechniky je možné jejich využití pružně pro potřeby operativy všech zúčastněných oborů. Dále v rámci tohoto oddělení funguje samostatný operační sál určený pro císařské řezy a stavy spojené porodním obdobím.
 
Pod hlavičkou centrálních sálů pracuje i nově zřízená a vybavená centrální sterilizace, která poskytuje své služby nejen sálům jako takovým, ale i dalším oddělením nemocnice i soukromým subjektům.
 
Centrální sály slouží pro oddělení chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, ORL a gynekologie. Některé výkony zde provádí i kožní oddělení a část kapacity je vyčleněna pro kardiocentrum v rámci implantace kardiostimulátorů a kardioverterů.

Poskytujeme 6 nových, moderně vybavených operačních sálů včetně personálu a zázemí všem chirurgickým oborům nemocnice Karlovy Vary. Spektrum jejich činností je velmi široké,podrobně je naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.

Je možnost i komerčního využití operačního sálu. V současné době jej pronajímáme plastické chirurgii.

Jméno Linka Pevná linka / fax
Operační sál - 1 5731354 225 731
Operační sál - 2 5732354 225 732
Předsálí operační sál č.3 GPO 5183354 225 183
Operační sál - 4 5734354 225 734
Operační sály - písárna 5773354 225 773
Operační sály - sálové sestry 5774354 225 774
Dospávací pokoj 5772354 225 772
Malý operační sálek GPO 5185354 225 185
Operační sál - 5 5735354 225 735
Operační sál - 6 5736354 225 736


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Josef März
Primář COS
josef.marz@kkn.cz 354 225 257
Koczková Andrea
Vrchní sestra COS
adnrea.koczkova@kkn.cz 354 225 807