Zobrazit / skrýt podmenu

Chirurgické oddělení

unknown

MUDr. Josef März

Primař Chirurgické oddělení
unknown

prof. MUDr. Josef Dvořák DrSc.

Zástupce primaře Chirurgické oddělení
unknown

Jana Štulíková

Vrchní sestra Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení nemocnice v Karlových Varech je nejlépe personálně i technicky vybaveným chirurgickým pracovištěm v Karlovarském kraji, které ročně hospitalizuje okolo 2500 pacientů a lékaři zde provedou více než dva tisíce chirurgických zákroků.
Součástí stálého týmu je jedenáct chirurgů, z nichž většina má ukončenou specializaci v oboru chirurgie. Na oddělení přichází stále noví mladí chirurgové školení ve všech podoborech chirurgie.

Základem činnosti oddělení je celé spektrum všeobecné chirurgie a léčba onemocnění celého gastrointestinálního traktu (kromě onemocnění jater) , používáme klasické i laparoskopické metody . Provádíme také výkony z oblasti hrudní chirurgie s využítím klasických i torakoskopických metod.

Kromě stálých pracovníků na našem pracovišti působí v operačním programu další čtyři specialisté, kteří se věnují chirurgii mléčné žlázy, dětské chirurgii, chirurgii konečníku a ortopedii. V rámci léčení onemocnění mléčné žlázy evidujeme nejvíce pacientů v celém Karlovarském kraji. Dětským chirurgem jsou na oddělení operováni standardně dětští pacienti od věku dvou let, vyjímkou však nejsou mladší.

Pracoviště má také nadregionální působnost v léčbě onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek pod vedením prof. MUDr. Josefa Dvořáka DrSc. Na oddělení je rovněž výukové pracoviště pro kolegy z jiných nemocnic.

Součástí oddělení je i komplexní péče o nemocné v oboru traumatologie - končetinová poranění, poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve.

O pacienty po chirurgických zákrocích pečuje specializovaný personál na jednotce intenzivní péče, která je vybavena nejmodernější technikou. Pacienti v těžkém pooperačním stavu jsou léčeni ve spolupráci s oddělením ARIM.

 

 • Spektrum výkonů
 • Operace štítné žlázy a příštítných tělísek.
 • Operace prsu.
 • Operace břišní – zažívacího ústrojí kompletně, pankreatu (slinivky břišní).
 • Operace haemorrhoidů Longovou metodou (bezplatně pro klienty VZP).
 • Operace kýl.
 • Operace náhlých příhod břišních .
 • Operace laparoskopické v celém spektru – kýly, cholecystektomie, appendektomie, hiatové hernie, vybrané NPB (ileosní stavy, úrazy břicha).
 • Operace laparoskopické na tlustém střevu v indikovaných případech resp. u pacientů k této metodě vhodných.
 • Operace cévní - zúžených či uzavřených tepen (krkavice, tepny dolních končetin) a žil ("křečové žíly" - varixy).
 • Operace syndromu karpálního tunelu.
 • Resekce plicní, torakoskopie.
 • Operace retencí varlat.
 • Operace fimóz.
 • Léčba chronických ran metodou vlhkého hojení a V.A.C. (vakuum assisted closure).

 

Hlavním úkolem traumatologického oddělení je zajištění diagnostiky, léčení a následná péče o pacienty s úrazem. Na zajištění traumatologické péče se podílejí oddělení chirurgie se svou lůžkovou stanicí traumatologie a oddělení ortopedie (cca 20%, především zlomeniny končetin, poranění měkkých tkání kolene - vazy, menisky a zlomeniny v místech endoprotéz).
 
Ošetřujeme celé spektrum úrazů - zlomenin i dutinových poranění s použitím nejmodernějších metod i materiálů. V oblasti úrazů mozku a páteře úzce spolupracujeme s regionálním Traumacentrem ve FN Plzeň Lochotín.
 
V rámci regionu se specializujeme na komplexní léčbu komplikovaných nitrokloubních a příkloubních zlomenin, zlomenin patní kosti a zlomenin pánve.
 
Oddělení spolu s ambulancí je nepřetržitě připraveno na ošetření, příjem i případné akutní řešení pacienta s traumatem, ve spolupráci s ARO oddělením zabezpečuje plynulou návaznost na přednemocniční péči poskytovanou záchrannou službou. Stejně tak potřebný komplement - RDG, ultrasonografie, CT, laboratoř je k dispozici 24 hodin denně. K dispozici má trvale moderně vybavený aseptický operační sál.
 
Oddělení je vybaveno moderními instrumentarii a přístroji, díky kterým může každému pacientovi poskytnout nejlepší způsob ošetření ve správném načasování tak, aby výsledek byl co nejlepší. To se daří i díky personálnímu obsazení.
 
Vzhledem ke svému materiálovému a personálnímu vybavení, nepřetržité dostupnosti komplementu i dalších odborností získalo oddělení akreditaci pro vzdělávání II. stupně.
 
Umístění ve 2. patře pavilonu B
 
V Karlových Varech bylo založeno oddělení, resp. stanice při chirurgickém oddělení okolo roku 1950, takže její historie se táhne již více jak 60 let. Založil ji a vedoucím lékařem byl MUDr. Luboš Kovář. Péče o chirurgicky nemocné děti byla nutná. Většina laické, ale někdy i odborné veřejnostiů předpokládá, že operativa dětí není nic jiného, než operace dospělého ve zmenšeném měřítku. Jde o velký omyl, dětský pacient potřebuje specifický přístup a postupy. MUDr. Luboš Kovář vedl oddělení až do odchodu do důchodu.
 
V péči pokračuje MUDr. Vladimír Kvasnička, po složení II. atestace z chirurgie složil i nástavbovou atestaci z chirurgie dětské. Na oddělení je od roku 1984 a i po odchodu do privátní sféry se dětem věnuje, jak ve své ambulanci, tak i dětské operativě na chirurgickém oddělení nemocnice Karlovy Vary.
 
V současné době jsou děti hospitalizovány na dětském oddělení, vlastní perioperační pobyt je pak na zvláštním pokoji v blízkosti operačních sálů.
  

Spektrum výkonů

 
 • Operace kýly tříselné.
 • Operace kýly pupeční, ve střední čáře, hydrokely (vodní kýly).
 • Operace fimozy (zúžení předkožky).
 • Operace retence varlat (nesestouplá varlátka do šourku).
 • Traumatologie (poranění kostí).
 • Odstranění molusek, bradavic, konzultace u vrozených vad.
V současné době je cévní poradna jedinou ambulancí tohoto typu v Karlovarském kraji s přímou vazbou na terapeutické možnosti.
 
V diagnostice tepenných onemocnění úzce spolupracuje s RDG oddělením karlovarské nemocnice, kde se provádějí angiografická vyšetření (zobrazení tepen pomocí kontrastních látek) klasická, CT i pomocí magnetické rezonance. V indikovaných případech se provádějí i RDG - invazivní výkony, tzn. rozšiřování zúžených míst, eventuelně i se zaváděním stentů (vyztužení). Operační léčba je prováděna na chirurgickém oddělení nemocnice Karlovy Vary, některé výkony pak na spoluracujícím pracovišti VFN Praha.
 
V diagnostice žilních onemocnění rovněž spolupracuje s RDG oddělením, které provádí ultrazvukové vyšetření žilního sytému DK.
 
Věnujeme se i operační léčbě křečových žil dolních končetin podle moderních trendů.
 

Cévní poradna


Pavilon A, přízemí, ambulance 1,2
354 225 412
 

Středa   Ambulance 1

9-15 hod., MUDr. Špunda, MUDr. Špaček, MUDr. Hamous, MUDr. Hromková

 

Pátek   Ambulance 1, 2

12-15 hod., MUDr. Zajíc, MUDr. Hromková

 
 
 
Cévní chirurgie je zaměřena především na:
 • pacienty s uzávěrovou chorobou tepen dolních končetin a karotid,
 • konstruování arteriovenosní píštěle u pacientů v hemodialyzačním programu,
 • pacienty, u nichž je nezbytné operační řešení žilních městků na dolních končetinách.
Pacienty prosíme, aby se objednávali, v ordinačních hodinách. Na evidenci Vás neobjednají!
Na chirurgickém oddělení poskytujeme péči pacientům na 66 standardních lůžkách a lůžkách jednotky intenzivní péče. Naše JIP je vybavena nejmodernější technikou a ve spolupráci s odd. ARIM je schopna se starat o pacienty v těžkém pooperačním stavu a pacienty s vážnými přidruženými chorobami. Součástí chirurgického oddělení jsou také dva nadstandardní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením - sprcha, WC. Pokoje jsou vybaveny televizorem, ledničkou, rychlovarnou konvicí a mají připojení k internetu. Všechny pokoje jsou vybaveny novým nábytkem.
V současné době rozšiřujeme možnost WiFi připojení postupně i na standardní pokoje.
 
Chirurgie A - ženy

Vedoucí lékař: MUDr. Michal Šnajdr

Staniční sestra: Jaroslava Svobodová

telefon: 354 225 261

 

Chirurgie B - muži

Vedoucí lékař: MUDr. Jindřich Heinek

Staniční sestra: Dagmar Piškaninová

telefon: 354 225 251

 

Chirurgie C - traumatologie

Vedoucí lékař: MUDr. Josef März

Staniční sestra: Olga Lillová

telefon: 354 225 255

 

Chirurgie JIP

Konzultant: MUDr. Jindřich Heinek

Staniční sestra: Zlata Korbelová

telefon: 354 225 250

V rámci chirurgického oddělení jsou k dispozici dva moderně vybavené nadstandardní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením - WC, sprcha, připojením na internet, telefonem, TV.

 

Stanice C - traumatologie:

tel: 354 225 255

Pokoj 7 ... 500,- Kč/den

 

Stanice A:

tel: 354 225 261

Pokoj 7 ... 700,- Kč/den

 

Rezervovat nadstandarní pokoj si mohou pacienti při objednání k hospitalisaci na ambulanci. Později pak přímo na daném oddělení.
 
UPOZORNĚNÍ
Poplatek za nadstandardní pokoj vybírá pověřený pracovník chirurgického oddělení v den nástupu na oddělení formou zálohy na 3 dny. Poplatek se hradí hotově, nebo platební kartou. Po ukončení hospitalizace bude vybrán zbytek poplatku za nadstandardní pokoj.

Historie traumatologického oddělení


Rok 2016 je výročím 30 let „moderní“ traumatologie v nemocnici Karlovy Vary. Úrazy zde byly samozřejmě léčeny již dříve, v souladu s všeobecnými chirurgickými postupy. Od roku 1982 se úrazy zabývali MUDr. Čejka a MUDr. Kašpar, léčení probíhalo převážně konzervativně s využitím různých sádrovacích a obvazových technik, extenzí apod., operace byly relativně raritní.
 
S příchodem MUDr. Kubína docházelo od roku 1986 postupně k většímu rozvoji operačních technik s aktivnějším přístupem k léčbě, byla k dispozici drobná, ale důležitá vylepšení – dlahy Poldi, první typy nitrodřeňových hřebů, cervikokapitální endoprotézy, zatím bez možnosti využití RTG zesilovače během operace.
 
Po roce 1990 je pak pořizováno již modernější vybavení – vrtačky, nová instrumentaria, operační stoly, RTG zesilovače, díky kterým se operační traumatologie postupně rozvíjela na vyšší úroveň.
 
Do péče o úrazy se zapojují MUDr. Žemlička a MUDr. Krásný, po roce 1994 MUDr. Heinek a od roku 2002 MUDr. März. I ostatní lékaři chirurgického oddělení jsou průběžně prakticky i teoreticky vzděláváni tak, aby plně ovládali ambulantní péči i základní traumatologickou operativu.
 
V současnosti traumatologické oddělení používá nejmodernější nástroje a implantáty (Synthes, Aesculap, …), přístroje (Ziehm, Trumph, …) a svým vybavením, personálem, operačními postupy i výsledky je plně srovnatelné s řadou předních českých i evropských úrazových pracovišť.
 
Dále poskytujeme:
Stáže – v přípravě k atestaci chirurgie a úrazové chirurgie – akreditace pro vzdělávání.
 
 
Akutní ambulance chirurgického oddělení:
Pavilon A, patro -1, telefon: 354 225 611 (260)

Zajišťuje nepřetržitě:
 • akutní ošetření a vyšetření pacientů,
 • příjem akutních pacientů k hospitalisaci.
 
Standardní ambulance chirurgického oddělení:
Pavilon A, přízemí, telefon: 354 225 603 (256)
 
Zajišťuje pondělí až pátek 7.00 - 15.00:
 • plánovaná vyšetření pacientů s doporučením praktického lékaře či specialisty,
 • indikace a objednávání pacientů k operačním výkonům,
 • plánované kontroly a převazy,
 • příjem pacientů k plánovaným výkonům.

Dále provádí ambulantní chirurgické výkony v místní anestesii každou středu dopoledne. Jde hlavně o výkony odstraňující různé kožní útvary a o operace karpálního tunelu.

K těmto výkonům, při nichž nemusí být pacient hospitalizován, je třeba předem absolvovat vyšetření dermatologem, resp. neurologem, kteří tyto operace indikují.
Pacient nemusí absolvovat interní předoperační vyšetření, jen je třeba zohlednit užívání léků proti srážení krve.

Endokrinochirurgická poradna
(poradna pro onemocnění štítné žlázy)

 
Pavilon A, přízemí, ambulance č.1
pondělí od 13.00 hod do 15.30 hodin
 
 
354 225 601
Pacienti musí mít k vyšetření doporučení praktického anebo odborného lékaře.
 

Cévní poradna


Pavilon A, přízemí, ambulance 1,2
354 225 412 (601)
 
středa od 9.00 do 13.00
 
MUDr. Jiří Hamous
MUDr. Miroslav Špaček / MUDr. Rudolf Špunda
 
pátek od 12.30 do 15.30 hodin
 
 
 
Cévní chirurgie je zaměřena především na:
 • pacienty s uzávěrovou chorobou tepen dolních končetin a karotid,
 • konstruování arteriovenosní píštěle u pacientů v hemodialyzačním programu,
 • pacienty, u nichž je nezbytné operační řešení žilních městků na dolních končetinách.
Pacienty prosíme, aby se objednávali, v ordinačních hodinách. Na evidenci Vás neobjednají!
 

Traumatologická poradna


Pavilon A, přízemí, ambulance 2
Pondělí 12.00 - 15.30
 
Pátek 8.00 - 12.00
MUDr. Peter Tóth
354 225 412
Traumatologická stanice chirurgického oddělení disponuje 26 lůžky.
 
Část oddělení prošla v polovině roku 2011 rekonstrukcí, během které došlo k výraznému zlepšení komfortu pro hospitalizované pacienty, novému rozvodu medicinálních plynů. Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, které je navrženo i pro tělesně postižené pacienty.
K dispozici je TV a možnost internetového připojení.

Ambulance


Pavilon A, patro -1
Nepřetržitý provoz
Ošetření všech typů úrazů.
 
 

Traumatologická poradna


Pavilon A, přízemí, ambulance 2
Pondělí 12.00 - 15.30
 
Pátek 8.00 - 12.00
MUDr. Peter Tóth
354 225 412
Jméno Linka Pevná linka / fax
Akutní ambulance 5611354 225 611
Traumatologická poradna 5412354 225 412
Lůžkové oddělení 5255354 225 255
Převazovna traumatol. oddělení 5255354 225 255


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Josef März
Vedoucí lékař chirurgie
josef.marz@kkn.cz 354 225 257

Poplatky

 
Platby za nadstandardní pokoje můžete uhradit u administrativní pracovnice v 1. patře pavilonu B - sekretariát.
Poplatky za ambulantní vyšetření či ošetření jsou hrazeny přímo na ambulanci.
 

Tiskopisy

 
Tiskopisy potvrzení, pojistek, bolestného a podobně směřujte prosím k administrativní pracovnici oddělení v 1. patře pavilonu B - sekretariát, která zajistí jejich vyřízení příslušným lékařem, poplatek a předání zpět poštou či osobně podle individuální domluvy
 

Příjem k hospitalizaci

 
Akutní i plánované příjmy probíhají cestou chirurgické ambulance - pavilon A.
 
Plánované příjmy ve všední den 8-11 hodin - pavilon A/přízemí
Plánované příjmy o víkendech ve 13 hodin - pavilon A/-1.patro
 
K plánovanému přijetí prosím přineste předoperační vyšetření od svého praktického lékaře, případně dalších specialistů, léky, které pravidelně užíváte, pokud možno v originálních krabičkách. Dále pak toaletní potřeby, pyžamo, přezůvky, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, neschopenku (pokud ji nemáte a budete o ni žádat, vystavíme Vám ji v nemocnici).
Do nemocnice si prosím neberte větší finanční hotovost a cennosti.
 
Endokrinochirurgické pracoviště v karlovarské nemocnici léčí pacienty s onemocněními štítné žlázy a příštitných tělísek nejen z Karlovarského kraje ale z celé ČR.
Na oddělení jsou léčeni pacienti se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními a to jak v oblasti krční tak i při zasahování patologických nálezů do hrudníku.
Endokrinochirurgie má jednou týdně samostatnou specializovanou ambulanci, kde se rozhoduje o indikacích k operaci a provádí se pooperační kontroly.
 
Specialisté na endokrinochirurgii karlovarské nemocnice vydali v posledních deseti letech dvě monografie týkající se thyreochirurgie, jedna je určena pro lékaře, druhá pro nemocné, kteří mají zájem informovat se o nemocech štítné žlázy a jejich léčení, včetně možných komplikací.
 
Tým lékařů pod vedením prof. MUDr. Josefa Dvořáka DrScse pravidelně účastní aktivně seminářů a kongresů a v několika jiných nemocnicích vede praktickou výuku této operativy.
 

Endokrinochirurgická poradna
(poradna pro onemocnění štítné žlázy)

 
Pavilon A, přízemí, ambulance č.1
pondělí od 13.00 hod do 15.30 hodin
 
 
354 225 601
Pacienti musí mít k vyšetření doporučení praktického anebo odborného lékaře.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Chirurgická ambulance plánovaná 5603354 225 603
Ambulance akutní 5611354 225 611
Ambulance poradny 5412354 225 412
Sádrovna 5589354 225 589
Operační sál - 1 5731354 225 731
Operační sál - 2 5732354 225 732
Operační sál - 3 5733354 225 733
Operační sál - 4 5733354 225 733
Operační sál - 5 5733354 225 733
Operační sál - 6 5733354 225 733
Operační sály - písárna 5773354 225 773
Operační sály - sálové sestry 5774354 225 774
Chirurgie JIP 5250354 225 250
Chirurgie A - ženy 5261354 225 261
Chirurgie B - muži 5251354 225 251
Sekretariát, dokumentační pracovnice 5247354 225 247
Převazovna traumatol. oddělení 5244354 225 244
Nadstandardní pokoj chirurgie 5588354 225 588


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Pavel Novotný
Primař Chirurgické oddělení
pavel.novotny@kkn.cz 354 225 245, 602 337 630
prof. MUDr. Josef Dvořák DrSc.
Zástupce primaře Chirurgické oddělení
josef.dvorak@kkn.cz 354 225 314
Jana Štulíková
Vrchní sestra Chirurgické oddělení
jana.stulikova@kkn.cz 354 225 253