Perorální antivirotika k léčbě onemocnění COVID-19 

 

Výdej léčivého přípravku Molnupiraviru (Lagevrio, MSD) x Paxlovid, perorálních antivirotik proti SARS-CoV-2.

 

Výdej léků probíhá po předchozí telefonické domluvě na tel: 739 322 437. Objednaný pozitivní pacient VSTUPUJE DO BUDOVY POUZE PO OHLÁŠENÍ SE PERSONÁLU INFEKČNÍ AMBULANCE na tomto telefonním čísle! V budově se nelze s nákazou COVID - 19 volně pohybovat - ohrožujete tak zdraví ostatních pacientů a personálu. Děkujeme za pochopení!

Nemocnice Karlovy Vary – infekční ambulance, 4.patro (u infekčního oddělení), pavilon B – samostatný vchod 3 z boku budovy.

Jaké jsou podmínky použití Molnupiraviru:

 • indikační kritéria (kritéria vysokého rizika progrese) jsou zcela shodná jako u monoklonálních protilátek
 • lék lze použít od 18 let věku
 • u pacientů s covidem-19 prokázaným PCR nebo antigenním testem
 • do 7 dnů od počátku příznaků
 • pacient není hospitalizován pro covid-19 a nepotřebuje oxygenoterapii pro covid-19
 • absolutní kontraindikací je těhotenství a kojení, u fertilních žen účinná zábrana početí po dobu užívání +4 dny poté
 • užívají se 4 tobolky každých 12 hodin po 5 dnů, u renální či jaterní insuficienci se dávka nemění

     

 Jaký je praktický postup:

 • indikuje lékař se specializovanou způsobilostí na základě předchozího klinického vyšetření pacienta
 • tento lékař prokazatelně informuje pacienta, že bude léčen neregistrovaným přípravkem
 • vystaví běžnou žádanku 06 (Poukaz na ošetření/vyšetření), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií
 • odešle pacienta do zdravotnického zařízení, kde určena místa, kde se bude krabička s lékem vydávat na základě předložené žádanky (ideálně po ověření/zaznamenání) totožnosti vyzvedávající osoby) – viz. výše
 • nemocnice neprovádí žádné vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni.

      Tento postup je dle SÚKL a zdravotních pojišťoven vynucen platnou legislativou.

Informace pro praktické lékaře zde.

Paxlovid lékové interakce SIL page 001               Dokumenty ke stažení:

 

 Zpracoval: prim. MUDr. Tomáš Pospíšil

Partneři

Sponzoři

Děkujeme