Zobrazit / skrýt podmenu

Dětské oddělení

unknown

MUDr. Jan Parma

Primař Dětské oddělení

Alžběta Novotná

Vrchní sestra Dětské oddělení
Dětské oddělení je akreditovaným pracovištěm I. typu a poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči dětem všech věkových kategorií na následujících stanicícha:

Součástí oddělení jsou příjmové ambulance a čtyři odborné ambulance - nefrologická, diabetologická, pro rizikové novorozence a gastroenterologická.

 
Kromě léčebné péče probíhá na dětském oddělení i výuková činnost pro mediky a lékaře v přípravě na atestaci. Na své budoucí povolání se zde také připravují studenti středních a vyšších zdravotnických škol a univerzitních zdravotnických oborů. Komplexnost péče o hospitalizované děti zajišťuje mateřská škola a základní škola při nemocnici. Většina menších dětí je k hospitalizaci přijímána s doprovodem. Ústavní pohotovostní službu zajišťují dva lékaři, kteří zároveň provádějí konsiliární služby pro další oddělení.
 
Na našem oddělení působí dobrovolníci díky Dobrovolnickému centrum Instand, více informací zde

Příjmová a pohotovostní ambulance

Ordinační hodiny: 7.00 - 15.30 hod. všední den
Pohotovostní služba dětského oddělení: 21.00 - 7.00 hod. všední den
  19.00 - 9.00 hod. víkend a svátky
Základní součástí dětského oddělení je jednotka intenzivní péče (JIP) se 4 lůžky a odpovídajícím přístrojovým a personálním zajištěním. Je umístěná v budově B v 1. patře.
 
Poskytuje komplexní péči dětem s urgentními stavy a stavy ohrožujícími životní funkce: 

 • akutní komplikace diabetu
 • křeče
 • poruchy vědomí
 • intoxikace
 • stavy dušnosti
 • dehydratace
 • stavy oběhové nestability
 • septické stavy
 • neuroinfekce stavy
 • poúrazové stavy
 • pooperační stavy aj.
Uvedené oddělení se nachází v 1.patře budovy B, na nichž disponuje 30 lůžky pro poskytování komplexní léčebné a diagnostické péče dětem a mladistvým od narození do 19 let v indikacích širokého spektra onemocnění - respiračních, gastroenterologických, metabolických, neurologických, nefrologických, infekčních apod..
 
Standardně spolupracujeme při péči o děti po úrazech ve spolupráci s ortopedickým a chirurgickým oddělením. Pečujeme o děti po plánovaných i akutních operacích otorinolaryngologických (ušní, nosní, krční), chirurgických, ortopedických a urologických.
 
U vchodu na oddělení jsou umístěny dětské ambulance, které slouží především jako akutní - příjmová a druhá zajišťuje kontrolní a specializovaná vyšetření. Současně slouží v době pohotovostní lékařské služby ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního volna.
Provoz ambulance je zajištěn 24 hodin denně.
 
Na oddělení pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na odd., což významně přispívá k vytvoření příjemného až domácího prostředí, které se odráží ve spokojenosti dětí.
 
Každý měsíc také navštěvuje naše oddělení Zdravotní klaun a občanské sdružení Loutky v nemocnici, kteří pomáhají naše malé pacienty rozptýlit a vykouzlit na jejich tvářích úsměv.
 
Podle kapacitních možností umožňujeme většině dětem možnost společného pobytu s maminkou nebo tatínkem na oddělení, a to po celou dobu léčby či vyšetřování dítěte.Pokud to aktuální situace umožňuje, umísťujeme děti s doprovody na společný pokoj. Vyjímku tvoří děti hospitalizované na JIP.V tomto případě doprovod umísťujeme na samostatný pokoj s možností celodenního pobytu s dítětem na JIP.
 
 
Platba za nadstandardní služby
 
V případě zájmu o čerpání nadstandardních služeb je nutné v den příjmu dítěte na oddělení uhradit v hotovosti zálohu na čerpání těchto služeb.
 
Záloha se hradí na 3 dny pobytu.
1) Pokud je hospitalizace kratší než 3 dny, část zálohy se v den propuštění vrátí.
2) Pokud je delší než 3 dny, v den propuštění je nutné opět v hotovosti uhradit doplatek. Na čerpání nadstandardních služeb není možné vystavit dlužní úpis a zaplatit je až po propuštění dítěte.
Na stanici fyziologických novorozenců v 0.patře budovy B, která disponuje 16 lůžky, pečujeme o děti donošené nebo jen lehce nedonošené a děti s nižší porodní hmotnost, které se po porodu dobře adaptují na mimoděložní prostředí a mohou být ošetřovány systémem rooming-in, tj. pobyt dítěte společně s maminkou do propuštění.
 
Stanice disponuje observačním boxem, který je určen ke krátkodobému umístění novorozenců, jejichž matka je po císařském řezu uložena na JIP gynekologicko-porodnického oddělení, pro novorozence s lehčími poruchami poporodní adaptace.
 
Nově mají maminky také k dispozici 3 zrekonstruované nadstandardní jednolůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením, televizí a WiFi .
 
Novorozenci po spontánním porodu s nekomplikovaným průběhem jsou propouštěni do domácího ošetřování nejdříve po 72 hodinách
(obvykle 4. až 5.den).
 
Snažíme se vytvářet vlídné, přátelské prostředí a maximálně vyhovět individuálním potřebám novorozenců i maminek. Našim cílem je v co nejkratší době (3 - 4 dny) kvalitně zaučit maminky v péči o miminko, aby se naučily rozumět jeho projevům a potřebám a došlo tak k vytvoření pevného svazku mezi nimi.
 
Propuštěné maminky mají také možnost se na telefonním čísle 354 225 238 nonstop 24 hod. poradit o problémech s kojením a péčí o své novorozené děťátko.
 
Návštěvní doba:
denně 10.00-19.00 hod
Jednotka intermediární péče pro novorozence umístěná v 1.patře budovy B disponuje 12 lůžky, je součástí perinatologického centra II.stupně, poskytuje vysoce specializovanou péči. Péče o děti je zajištěna zkušeným speciálně školeným personálem a oddělení je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou.
 
Oddělení krajského významu zajišťuje resuscitační a intenzivní péči novorozencům s širokým spektrem patologií:
 • dětem narozeným předčasně - od 31+0 týdne gravidity
 • dětem s nízkou porodní hmotností
 • dětem nemocným - např. s vrozenou či získanou infekcí, s dýchacími a oběhovými problémy, s křečemi, po komplikovaném porodu, jenž způsobil ohrožení mozku dítěte nedostatkem kyslíku, s trávicími problémy, s těžkou žloutenkou, s funkčními poruchami novorozenců matek s diabetem a další mateřskou patologií
 • dětem s různými typy vrozených vývojových vad
 
Ve spolupráci se Záchrannou službou Karlovarského kraje zajišťujeme také převozovou službu pro patologické novorozence. Naší spádovou oblastí jsou porodnice v Sokolově a Chebu. Zajišťujeme převozy novorozenců jak na naše oddělení, tak i na jiná specializovaná pracoviště v Praze, Plzni či Mostě.
 
Podle kapacitních možností oddělení a jakmile to zdravotní stav miminka dovolí, umožňujeme maminkám z jiných porodnic společný pobyt po celou dobu jeho léčby. Maminky jsou hospitalizovány na gynekologicko – porodnickém oddělení v 1.patře, za svým miminkem každé 3 hodiny přichází a pečují o něj společně se sestřičkami. Dle aktuálního stavu a lůžkové kapacity oddělení šestinedělí je možnost následné péče také na systémem roaming in.
 
Naše oddělení dále spolupracuje s občanskými sdruženími Zrnka a Nedoklubko díky nimž získáváme pro miminka čepičky, bačkůrky, malinké oblečky, různá polohovátka a dečky. Prostřednictvím podpůrného programu Mámy pro mámy dostávají naše maminky dárečky a povzbuzující rady od ostatních maminek nezralých dětí.
 
Propuštěné maminky mají také možnost se na telefonním čísle 354 225 583 nonstop 24 hod. poradit o problémech s kojením a péčí o své novorozené děťátko.
 
Kontakt:
354 225 344, 354 225 583, 732 386 650
 
Návštěvy:
 • Návštěvy pro rodiče novorozence nejsou časově omezeny
  Prosíme rodiče, aby směřovali návštěvy mimo čas lékařské vizity u lůžka novorozenců, která probíhá od 8:00 do 10:00.
  Někdy ovšem mohou nastat mimořádné situace, kdy můžete být požádáni o opuštění dětského boxu. Stává se tak v případě akutních situací nebo v době výkonů, které vyžadují zvýšenou hygienickou bezpečnost.
 • Pro ostatní členy rodiny jsou návštěvní hodiny od 13:00 do 20:00 hod. (prarodiče 1x v průběhu hospitalizace novorozence, ostatní po domluvě s lékařem)
 • Z hygienicko- epidemiologického hlediska je možné mladším sourozencům (pod 10let) ukázat miminko pouze přes skleněné dveře oddělení (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje)
 • Z důvodu zachování hygienických pravidel na oddělení jsou návštěvy povoleny pouze ve dvou osobách, z čehož jedna osoba musí být vždy jeden z rodičů.
 
MAPA AREÁLU - KDE NÁS NAJDETE
 

Odborné ordinace

Kontakt: 354 225 332
 
Ordinace pro rizikové novorozence
MUDr. Jitka Zejdová úterý 10.00 - 15.00 hod.
 
Nefrologická ordinace
MUDr. Miloš Kuběna pondělí 10.00 - 14.00 hod.
 
Ordinace pro dětskou gastroenterologii a výživu
Prim. MUDr. Jan Parma středa 10.00 - 14.00 hod.
 
Diabetologická ordinace
MUDr. Petra Pelcová Hamzová, MUDr. Jana Sivíčková
čtvrtek 10.00 - 16.00 hod.
 
 

Postup při objednávání dětí do odborných ordinací

 1. Doporučil Vaše dítě do odborné ordinace obvodní lékař?

Potřebujete doporučení obvodního lékaře k vyšetření vodborné ordinaci. Bez doporučení není vyšetření možné.

Doporučení můžete do ordinace doručit:

 1. Osobně v době ordinačních hodin a rovnou se u sestry objednat. Ordinační hodiny jednotlivých odborných ordinací naleznete v samostatné záložce na webu dětského oddělení. Mimo ordinační hodiny, prosím, nechoďte. V ordinaci není nikdo přítomen.

 2. Poštou na adresu nemocnice a termín objednání Vám bude zaslán na adresu uvedenou vdoporučení.

Adresa pro zaslání:

KKN a.s., Nemocnice vKarlových Varech

Dětské oddělení, odborná ordinace ( nefrologická, diabetologická nebo gastroenterologická – dle doporučení )

Bezručova 19

360 01 Karlovy Vary

 1. Doporučil Vaše dítě do odborné ordinace ošetřující lékař v době jeho hospitalizace na dětském oddělení?

Doporučení obvodního lékaře nepotřebujete. Objednejte se telefonicky na čísle 353115332 přímo u sestry odborných ordinací vdobě ordinačních hodin. Sestře zdůrazněte, že Vaše dítě bylo hospitalizováno a vyšetření doporučil v propouštěcí zprávě ošetřující lékař.

Ordinační hodiny jednotlivých odborných ordinací naleznete v samostatné záložce na webu dětského oddělení. Mimo ordinační hodiny, prosím, nevolejte. V ordinaci není nikdo přítomen.

Pokud máte ke způsobu objednání jakýkoliv dotaz, můžete pro upřesnění zavolat vrchní sestře dětského oddělení na číslo 354 225 333.

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu dítěte jsou ošetřujícím lékařem podávány ústně nebo telefonicky denně po 11.00 hodině pouze zákonným zástupcům dítěte.
 

Co lze přinést dětským pacientům

Z potravin můžete dětem přinést přiměřené množství ovoce a zeleniny, nesycené nápoje. S ohledem na prováděná vyšetření se o ostatních potravinách vždy poraďte se sestrou nebo ošetřujícím lékařem.
 

Co s sebou k pobytu?

 • Všeobecně: Léky, které dítě trvale užívá, hygienické potřeby, WC papír, papírové kapesníčky, pyžamko (lépe i více kusů na převlečení), župan, ručník, přezůvky, oblíbené hračky, hry, knížky. Nedávejte, prosím, dětem cenné předměty (šperky, elektroniku, notebooky), neručíme za jejich ztrátu nebo poškození.
 • Pro kojence a batolátka: jednorázové pleny, v originál uzavřené krabici sušené mléko, oblíbenou hračku.
 • Pro doprovod: Léky, které trvale užíváte, hygienické potřeby, WC papír, domácí oblečení, ručník, přezůvky.

Návštěvy jsou denně od 14.30 do 18.00 hodin, ve vyjímečných případech i v jiný čas, ale vždy jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. U lůžka dítěte mohou být současně jen 2 osoby, dětem do 6- ti let z hygienicko - epidemiologických důvodů není vstup na oddělení povolen.

Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu dítěte jsou ošetřujícím lékařem podávány ústně nebo telefonicky denně po 11.00 hodině pouze zákonným zástupcům dítěte.
 

Co lze přinést dětským pacientům

Z potravin můžete dětem přinést přiměřené množství ovoce a zeleniny, nesycené nápoje. S ohledem na prováděná vyšetření se o ostatních potravinách vždy poraďte se sestrou nebo ošetřujícím lékařem.
 

Co s sebou k pobytu?

 • Všeobecně: Léky, které dítě trvale užívá, hygienické potřeby, WC papír, papírové kapesníčky, pyžamko (lépe i více kusů na převlečení), župan, ručník, přezůvky, oblíbené hračky, hry, knížky. Nedávejte, prosím, dětem cenné předměty (šperky, elektroniku, notebooky), neručíme za jejich ztrátu nebo poškození.
 • Pro kojence a batolátka: jednorázové pleny, v originál uzavřené krabici sušené mléko, oblíbenou hračku.
 • Pro doprovod: Léky, které trvale užíváte, hygienické potřeby, WC papír, domácí oblečení, ručník, přezůvky.

Návštěvy jsou denně od 14.30 do 18.00 hodin, ve vyjímečných případech i v jiný čas, ale vždy jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. U lůžka dítěte mohou být současně jen 2 osoby, dětem do 6- ti let z hygienicko - epidemiologických důvodů není vstup na oddělení povolen.

Průběh pobytu

Po porodu je miminko ošetřeno zkušenou dětskou sestrou na vyhřívaném lůžku, dvojitě označeno - páskem s iniciály dítěte a číslem (to musí souhlasit s číslem rodičky), zváženo a změřeno. Pokud je porod komplikovaný, je mu vždy přítomen dětský lékař a v případě akutních poporodních potíží je novorozenec okamžitě převezen na JIP.
 
Po fyziologickém porodu, pokud to podmínky dovolí, je miminko položeno na břicho matky a přiloženo k prsu, neboť největší efekt pro úspěšné kojení je přiložení dítěte co nejdříve po narození.
 
Oblečené a zabalené miminko pak ponecháme po dobu IV. doby porodní s maminkou a většinou i s přítomným tatínkem cca 2 hod. na porodním sále. Když to dovolí zdravotní stav maminky, na roomingový pokoj přivážíme děťátko obvykle 2 hodiny po porodu.
 
1. den po narození - učíme maminku, přebalovat, koupat, pečovat o pokožku a postupně předáváme všechny informace o správné technice kojení, odstříkávání a alternativních způsobech krmení
 
2. den po narození - dohlížíme na to, jak maminka samostatně zvládá péči o miminko a jsme jí při tom oporou. Věnujeme se rozvoji laktace (tvorbě mléka) a kojení. Učíme maminky relaxační a stimulační techniky.
 
3. den po narození - před i po kojení miminko vážíme, abychom měli představu o množství vypitého mléka. Provádí se též odběr krve z patičky novorozence ke screeningovému vyšetření endokrinních onemocnění, dědičných poruch metabolismu a cystické fibrozy. Sledujeme rozvoj novorozenecké žloutenky. Pokračujeme v pomoci při péči a kojení.
 
4. den po narození - jsou-li matka i dítě v pořádku propuštíme je domů.

Kojení a dokrmování

Naše porodnice je tzv.intermediárním centrem, kde se kromě fyziologických porodů, koncentrují také porody rizikových novorozenců a nedonošených dětí od 32.gestačního týdne z celého Karlovarského kraje. Přesto se nám daří úspěšně rozvíjet laktaci i u maminek těchto dětí tak, že 95 % novorozenců je při propuštění z porodnice výlučně či alespoň částečně kojeno.

Dodržujeme koncepci Baby-Friendly Hospital Initiative - 10 kroků k úspěšnému kojení. Pouze v indikovaných případech tuto koncepci přizpůsobujeme a přihlížíme k individuálním potřebám, event. přáním maminek a dětí.

Ještě na porodním sále přikládáme fysiologické dítě k matce“skin to skin“ a umožňujeme tak přisátí dítěte, dokud samo nepustí prs. Ostatní běžné ošetřovací procedury odkládáme až na dobu po prvním kojení.

Maminky mají zdarma k dispozici mnoho pomůcek k bezproblémovému nastartování a rozvoji laktace (formovače bradavek, kloboučky, speciální savičky, kojící polštáře), několik typů odsávaček mateřského mléka, včetně elektrické.Učíme maminky různé polohy při kojení, asistujeme během krmení a hledáme společně nejlepší způsob, takový který by nejvíce vyhovoval jí i jejímu děťátku.

Proto je, hlavně zpočátku, každé kojení svým způsobem odlišné a vždy se přizpůsobuje aktuálnímu stavu miminka. Někdy pak může být tento postup chápán maminkami tak, že každý člen personálu říká a dělá něco jiného, ale opravdu jde jen o to, nalézt to nejlepší pro maminku i její děťátko. Každý je individualitou již od narození, a proto neexistuje jeden jediný postup nebo řešení.

Správnou technikou kojení také předcházíme vzniku bolestivých ragád či retencím mléka. Pokud se již tyto potíže objeví, je léčba individuální a ani jeden z těchto problémů není důvodem k ukončení kojení.

V žádném případě nepodáváme časně po porodu jiné tekutiny kromě vlastního mateřského mléka.V lékařem indikovaných případech (hypotrofie miminka, větší hmotnostní úbytek nad 10%, opožděný nástup laktace např.po císařském řezu nebo předčasném porodu, závažná hypoglykémie či vážné onemocnění maminky) dokrmujeme pouze alternativním způsobem (stříkačkou, po prstu, kádinkou, lžičkou, sondičkou po prsu) po předchozím informovaném souhlasu maminky.

Dokrm podáváme pouze dočasně, často jen jednorázově a to po tzv. kontrolovaném (váženém) kojení. Krom toho si maminka sama zaznamenává, kdy a jak dlouho kojila, počet pomočených plen a stolic, což pak usnadní hodnocení kojení.

Vycházíme vstříc i maminkám, které kojit z jakéhokoliv důvodu odmítají. Vždy je však vhodné, aby nás informovaly předem, nejlépe již před porodem nebo bezprostředně po něm.

Dokrm lahví a umělým mlékem dáváme jen na výslovné přání matky nebo v situaci, kdy je z různých důvodů (ze strany maminky nebo miminka) kojení nemožné.

Novorozenecká žloutenka

Pravidelně sledujeme rozvoj novorozenecké žloutenky, zpočátku neinvazivním způsobem (tj. speciálním přístrojem dotykem přes kůži dítěte), teprve při stoupající hladině bilirubinu odebíráme krev miminka na zjištění jeho přesné hladiny.
 
V případě, že má miminko silnější žloutenku, léčíme ho nově zakoupeným speciálním světlem (Bilibed) umístěným do novozenecké postýlky, přímo na pokoji u matky. Miminko leží pouze ve speciálním oblečku, nemusí se mu zakrývat oči. Tento způsob léčby je přirozenější a dětmi i maminkami velmi dobře tolerován.

Odborná vyšetření

Před propuštěním se všem dětem provádí nebolestivé vyšetření očí oftalmoskopem jako screening k časnému odhalení vrozené katarakty (šedého zákalu). Předcházíme tím nevratnému poškození zraku, pokud by došlo k prodlení v léčbě tohoto onemocnění.

Dále je ortopedem všem dětem prováděno klinické a ultrazvukové vyšetření kyčlí.

Moderním ultrazvukovým přístrojem v případě potřeby (např. po proběhlém komplikovaném porodu, po porodu koncem pánevním, při rodinné zátěži nebo při prenatálním záchytu patologických odchylek) provádíme vyšetření srdce, mozku, ledvin a břicha.

Od roku 2011 navíc provádíme také screening sluchu u všech narozených dětí. Frekvence těžkého sluchového postižení se udává 1 na 1000 narozených a včasný záchyt je nezbytný k zajištění dalšího speciálního vyšetření event. léčby.

V roce 2013 jsme na doporučení České neonatologické společnosti zavedli jako jediní v Karlovarském kraji screeningové vyšetření hypoglykémie s algoritmem léčby podáním infúze glukózy u vybraných rizikových skupin novorozenců. Cílem tohoto screeningu je včasné zachycení a léčba hypoglykémie, která může být rizikovým faktorem pro další psychomotorický vývoj dítěte.

Co si sebou vzít na miminko do porodnice

 • Plenkové kalhotky Happy, velikost " 0 " (1 - 3 kg) - k dostání v ústavní lékárně.
 • Dupačky nebo overálek - minimálně 5 ks.
 • Body, tričko nebo košilka - minimálně 5 ks.
 • Ponožky, nejlépe pletené se zavazováním - 5 ks.
 • Dětské pleťové mléko bez parfemace.
 • Teploměr k měření teploty v zadečku.
 • Odsávačka mateřského mléka (lze v porodnici vypůjčit).

Podpora rodičů nezralých dětí

Naše oddělení spolupracuje s občanskými sdruženími Zrnka a Nedoklubko díky nimž získáváme pro miminka čepičky, bačkůrky, malinké oblečky, různá polohovátka a dečky. Prostřednictvím podpůrného programu Mámy pro mámy dostávají naše maminky dárečky a povzbuzující rady od ostatních maminek nezralých dětí.
 
Kontakty:
 
 
 
 

Desatero pro rodiče nezralých dětí

 
Narodilo se Vám miminko. Dříve, než jste čekali. Přečtěte si 10 rad, které Vám mohou pomoci lépe překonat předčasný příchod děťátka na svět.
 
1) Nebojte se dotýkat miminka - zeptejte se co nejdříve sestřiček, jestli si jej můžete pohladit či se o něj starat. I když vypadá křehce, je pro miminko důležité, aby cítilo dlaň či lehké, příjemné dotyky svých rodičů, jejich vůni a hlas. Po určité době je v některých nemocnicích možné zapojit se do běžné péče o miminko. Umožňuje-li to provoz oddělení a kondice vašeho děťátka, bude Vám nabídnuto "klokánkování" - chování nahého miminka na vašem nahém hrudníku.
 
2) Shánějte informace - ptejte se, ptejte se …
Nerozumíte-li všemu, co jste se dozvěděli o miminku od zdravotníků, můžete odborné informace dohledat v knihách nebo na stránkách www.nedoklubko.cz. Jednou z knih je např. titul “Narodilo se předčasně” od nakladatelství Portál, který je nejenom o diagnózách a přístrojích na JIP, ale i o masážích, rehabilitacích a dalších podpůrných metodách, které Vám mohou pomoci, co nejlépe zvládnout ukvapený příchod děťátka na svět.
 
3) Maminky, nastartujte kojení - co nejdříve po porodu zkoušejte z prsou ve 3hod. intervalu vymačkat pár kapek mlíčka. Zeptejte se personálu, kam a jak můžete mlíčko miminku nosit. Hodně pijte, abyste podpořily tvorbu mléka. Nejlépe čistou, nesycenou vodu po malých skleničkách, 3 l denně. Pro podporu laktace můžete používat např. homeopatika. Několik odborných doporučení od MUDr.Evy Kettmannové : “Na podporu kojení doporučuji osvědčený a velice účinný přípravek: Ricinus communis 5CH. Ze začátku užívejte 1 dávku (5 kuliček) před každým kojením, až se tvorba mléka ustálí, můžete dávkování postupně zredukovat. Kdykoliv se dostaví laktační krize, tento lék znovu nasaďte a dávkování regulujte podle potřeby miminka. Lac caninum 5CH je další účinný lék na podporu kojení, když předcházející lék nestačí, dávkování je stejné. Pokud byl porod protrahovaný, trpíte anémií, jste unavená a vyčerpaná, doporučuji přidat homeopatický lék China 9CH 2-3x denně 1 dávku (5 kuliček) aspoň do konce šestinedělí, lze užívat i déle. Upravuje dehydrataci, chudokrevnost a následnou únavu. Po návratu z nemocnice tento lék zvláště ocení maminky, na které doma čekají další malé děti plné energie.” Homeopatika necháváme rozpustit pod jazykem, min. 15 min. před a po nejíme a nepijeme. Je možné kuličky i rozpustit ve 250ml vychladlé, převařené vody a upíjet během dne. V případě nejasností vám lékař-odborník v homeopatii zodpoví vaše dotazy ohledně kojení a dalších potíží na internetových stránkách www.svethomeopatie.cz Pro nedonošená miminka je vaše mlíčko velmi důležité. Jste ovšem v tak náročné psychické situaci, že ne vždy se kojení podaří. Nevyčítejte si to, dělaly jste pro to, co jste mohly. Radujte se z jiných malých úspěchů.
 
4) Tatínkové, leží na vás obrovský díl práce a zodpovědnosti.
Jste zřejmě vystrašeni a zaskočeni novou situací stejně jako vaše partnerka. Ta je však zraněna nejenom psychicky, ale i na úrovni fyzické. Porod, a předčasný o to více, je velmi náročný proces. Vaše partnerka je většinou po operaci vyčerpaná, rozbolavělá, velmi unavená. Nejenom proto, že se v ní odehrává mnoho hormonálních změn, které se vyrovnávají s přivedením děťátka na svět, ale i tím, že téměř 24 hodin denně zaměstnává její mysl život a stav miminka a že každé tři hodiny, ve dne v noci, zkouší pro děťátko odstříkat mlíčko. Pokud je maminka propuštěna domů a miminko zůstává v nemocnici, je důležité, abyste partnerku trpělivě podporoval, snažil se jí porozumět a přijímat její obavy a pocity. Mluvte společně o svých obavách, naslouchejte. Leží-li maminka s děťátkem po celou dobu hospitalizace, zůstává na vás velká starost o chod domácnosti, zvláště, máte-li ještě starší děti. Poproste přátele a příbuzné o pomoc!
 
5) Dědečkové, babičky, přátelé - tatínek a maminka jsou většinou ve velmi náročné situaci. Rádi by byli oporou miminku, ale zmáhají je jejich vlastní obavy. Vaším úkolem je podpořit je, nestresovat svými pochybnostmi a strachy, nabídnout praktickou pomoc se sháněním oblečků, informací, zajištěním domácnosti. Můžete jim navrhnout, že je vyslechnete vždy, když budou potřebovat.
 
6) Kdy půjde miminko domů ?
Propuštění z nemocnice se obvykle téměř shoduje s plánovaným termínem porodu. Každá nemocnice má jiné váhové limity pro propuštění miminka do domácí péče. Kromě zdravotní stabilizace je také důležité, aby miminko dokázalo udržet teplotu , umělo se dostatečně napít (ať z prsu či láhve) a váhově přirůstalo. Nespěchejte na miminko, každé dítě je jiné, to vaše mělo být ještě v bříšku, dejte mu čas a zkuste být trpělivými rodiči, radujícími se z každého drobného pokroku.
 
7) Jaký věk miminko má - abyste vy a lékaři mohli sledovat vývoj svého děťátka, budete minimálně první dva roky brát na zřetel dvojí věk. Věk skutečný ( jak je dlouho miminko na světě) a tzv. věk korigovaný. Ten se vypočítá tak, že se od věku skutečného odečtou týdny, o které se miminko narodilo dříve před řádným termínem. Normální těhotenství trvá 40 týdnů. Jestli se vaše miminko narodilo ve 28. týdnu, narodilo se tedy o 12 týdnů dříve. Abyste získali korigovaný věk, musíte těchto 12 týdnů vždy odečíst od věku skutečného. Až bude miminku např. 6 měsíců, odečtete 12 týdnů a budete vědět, že děťátko má korigovaný věk tři měsíce (24 t -12t = 12týdnů) . Vývojově by proto mělo odpovídat tříměsíčnímu miminku.
 
8) Vytvořte si deník - zapisujte nejenom úspěchy a události v životě miminka. Pište i o svých pocitech a náladách. Je to nesmírně důležité pro vaši psychickou kondici a vyrovnání se situací.
 
9) Myslete i na sebe - i když je to obtížné, zkoušejte odpočívat, zdravě a pravidelně jezte, hledejte rozptýlení.
 
10) Sdílejte své obavy a pocity - nemáte-li možnost ležet v nemocnici společně s miminkem, byla jste propuštěna domů a nestýkáte se s jinými maminkami, které jsou ve stejné situaci. Můžete si připadat velmi osamělá a okolím nepochopená. Zažíváte možná nejnáročnější chvíle svého života, je těžké být na ně sama. Nejenom s partnerem mluvte o všem, co vás trápí, zkuste najít pomocí internetu rodiče, kteří si prošli se svým děťátkem podobným příběhem. Můžete si např. na stránkách www.nedoklubko.cz přečíst příběhy již odrostlejších nedonošeňátek, vyhledat kontakty na maminky-laické poradkyně, které vašim pocitům porozumí či si “popovídat” na diskuzním fóru. Předčasný porod je nesmírně náročný a péče o nedonošeňátko též. Není to jednoduché, ale dá se to zvládnout. Přejeme Vám, abyste byli co nejdříve šťastně spolu, s celou rodinou …
 
Kolektiv Nedoklubko os - občanské sdružení Nedoklubko podporuje rodiny s předčasně narozenými dětmi. www.nedoklubko.cz Tel. 733 751 763, Help-line : 722 593 933 (po - pá 16:30 – 20:00)
 
 

Poděkování sdružení Nedoklubko a společnosti KIK

 
Velice děkujeme občanskému sdružení Nedoklubko a společnosti KIK, textil-diskont za darování oblečení velikosti 42 - 50 pro předčasně narození děti v hodnotě 10 tisíc korun.
 
Kolektiv dětského oddělení
Děti jsou ošetřovány na dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích.
 
Většina pokojů je vybavena televizory s DVD přehrávači, je zde i možnost připojení k internetu. K dispozici je učebna, herny vybavené hračkami, nadstandardní pokoje a nově vybavený pokoj pro doprovody dětí.

Monitor dechu Babysense

Ve spolupráci s JIP pro novorozence a Nadací Křižovatka zapůjčujeme pro domácí používání Monitor dechu Babysense pro sledování dechu miminka.
 
Cena zápůjčky:
900 Kč na 6 měsíců, dále je možno prodlužovat po 3 měsících za 450 Kč.
 
 
 

Novorozenecké postýlky

Ve spolupráci s firmou Linet zprostředkováváme zápůjčky novorozeneckých postýlek Mimi.
 
Cena zápůjčky:
710 Kč za 1 měsíc, minim.doba zápůjčky 1 měsíc, maxim. 3 měsíce.

Monitor dechu Babysense

Ve spolupráci s Nadací Křižovatka zapůjčujeme pro domácí používání Monitor dechu Babysense pro sledování dechu miminka.
 
Cena zápůjčky:
900 Kč na 6 měsíců, dále je možno prodlužovat po 3 měsících za 450 Kč
 
 
 

Novorozenecké postýlky

Ve spolupráci s firmou Linet zprostředkováváme zápůjčky novorozeneckých postýlek Mimi.
 
Cena zápůjčky:
710 Kč za 1 měsíc, minim. doba zápůjčky 1 měsíc, maxim. 3 měsíce.
 
 
Více informací o postýlkách najdete zde:

Nadstandardní pokoje

Platba za nadstandardní služby

V případě zájmu o čerpání nadstandardních služeb je nutné v den příjmu dítěte na oddělení uhradit v hotovosti zálohu na čerpání těchto služeb.

Záloha se hradí na 3 dny pobytu.
1) Pokud je hospitalizace kratší než 3 dny, část zálohy se v den propuštění vrátí.
2) Pokud je delší než 3 dny, v den propuštění je nutné opět v hotovosti uhradit doplatek.
Na čerpání nadstandardních služeb není možné dle aktuálního Příkazu KKN a.s. vystavit dlužní úpis a zaplatit je až po propuštění dítěte.

Nadstandardní pokoj
se samostatným sociálním zařízením, TV a DVD přehrávačem
500 Kč / den

Doprovod dítěte nad 6 let
se samostatným lůžkem pro doprovod a stravou
529 Kč / den

se samostatným lůžkem pro doprovod, bez stravy
300 Kč / den

Nadstandardní pokoj + doprovod dítěte nad 6 let
se stravou pro doprovod
1029 Kč / den

bez stravy pro doprovod
800 Kč / den
Celkový počet lůžek: 62
 
 • 4 lůžka JIP pro děti a dorost
 • 30 lůžek standardních
 • 16 lůžek novorozeneckých
 • 12 lůžek JIMP pro patologické novorozence
Škola při nemocnici má ve své náplni péči o děti mateřských škol, prvního a druhého stupně škol základních, základních praktických a speciálních, dále pak o studenty škol středních, středních odborných učilišť a středních odborných škol.
 
72-detske-oddeleni/177-skola72-detske-oddeleni/177-skola
O hospitalizované děti se stará tým speciálních pedagogů:
 • ředitelka školy: Mgr. Jana Hynková
 • učitelky základní školy: Mgr. Nina Podlipská, Mgr. Lucie Navarová, Mgr. Zdenka Přádová
 • učitelky mateřské školy: Lucie Vrbasová, Květuše Kučerová 
Organizace výuky
Děti na všech odděleních karlovarské nemocnice mají možnost účastnit se vyučování, a to buď skupinově v učebnách, nebo individuálně na lůžku či u počítače.
 
Děti zde mají k dispozici veškeré učebnice, pracovní sešity a další výukové pomůcky podobně jako ve své kmenové škole. Všechna oddělení s dětskými pacienty jsou vybavena počítači s připojením k internetu a akreditovanými výukovými programy MŠMT v pestré škále vyučovacích předmětů. Škola působí na oddělení dětském, chirurgickém, ortopedickém, traumatologickém, kožním, ORL, gynekologickém a infekčním.
 
Akce školy
Celoročně probíhá celá řada zajímavých akcí a aktivit, pravidelné návštěvy Zdravotního klauna, vánoční, velikonoční a mikulášské besídky, oslavy Dne dětí, dny plné her, výroba drobných dárečků, fotografický a výtvarný kroužek, divadelní představení a mnohé další.
 
Kontakt:
tel.: 354 225 344

Jip pro novorozence poskytuje maminkám a dětem:

 1. vysoce kvalifikovaný personál - lékaři neonatologové, dětské sestry, sestry specialistky
 2. specializovanou resuscitační a intenzivní péči - umělou plicní ventilaci, neinvazivní dechovou podporu /CPAP/, podporu krevního oběhu, infúzní terapii, pooperační péči
 3. moderní přístrojové vybavení – inkubátory intenzivní i standardní péče, monitory životních funkcí, plicní ventilátory různých typů, infúzní pumpy, ultrazvukový přístroj k vyšetření srdce, mozku, ledvin i břicha, mobilní RTG přístroj, speciální světla k léčbě žloutenky, echoscreen k vyšetření otoakustických emisí /vyšetření sluchu/, oftalmoskop /vyšetření katarakty/, přístroj Minolta k neinvazivnímu měření žloutenky
 4. spolupráci s dětským neurologem, dětským chirurgem, s fyzioterapeutem – pro dechovou a reflexní rehabilitaci dle Vojty, pravidelné kontroly nezralých dětí očním lékařem, možnost konzultace s klinickým psychologem
 5. snahu o navázání dobré spolupráce s maminkou i tatínkem dítěte - možnost začlenění do péče o miminko, podporování těsného kontaktu s ním (chování - klokánkování, hlazení, krmení, kojení,…), pomoc v zaučování při péči o novorozence, informace ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu v celém průběhu dne.
 6. sanitní vůz, špičkově vybavený pro převozy patologických novorozenců, je neustále k dispozici. Je možno kdykoliv provést transport nemocného novorozence se zajištěním převozu erudovaným lékařem a sestrou, včetně podpory vitálních funkcí během transportu.
 7. po propuštění perinatálně ohrožených novorozenců z JIMP je selektivně indikováno sledování ve speciální ordinaci, kde je prioritou sledování sensomotorického vývoje, ale též výživy, vitaminoterapie, růstových parametrů, ordinací speciálních vyšetření, rehabilitace, instruktáž relaxačních technik chování, poradenství pro praktické dětské lékaře. Ordinace funguje v rámci odborných ordinací dětského oddělení.

Kojení a dokrmování

Všemi dostupnými způsoby podporujeme kojení, maminky mají k dispozici mnoho pomůcek k bezproblémovému nastartování a rozvoji laktace (formovače bradavek, kloboučky, speciální savičky, kojící polštáře), různé typy nejmodernějších elektrických odsávaček mateřského mléka.
 
Učíme maminky různé polohy při kojení, asistujeme během krmení, hledáme společně s maminkou nejlepší způsob krmení, takový který by nejvíce vyhovoval jí i jejímu děťátku.
Krmení a kojení nemocného miminka se řídí trochu jinými pravidly, než je tomu u novorozence donošeného a zdravého. Děti jsou obvykle spavé a unavené, krmení je velmi vyčerpává. Často také stravu hůře tolerují a blinkají. Proto musíme zpočátku ke krmení používat sondu nebo stříkačku, k prsu miminko přikládáme jen když je čilé, nemá potíže s udržením tělesné teploty, správně dýchá. U dětí maličkých a velmi nezralých může trvat i několik týdnů než jsou schopné kojení. Stav miminka se během dne může velmi rychle měnit, proto i způsob krmení musíme vždy aktuálně přizpůsobit. Vyžaduje to hodně trpělivosti od maminek i personálu. Ten je při krmení vždy nablízku, mamince během krmení pomáhá nebo naopak maminka asistuje sestřičkám. I přes všechna úskalí a potíže, které kojení nemocných a nezralých miminek přináší, většinou od nás odchází domů děti kojené.
 
Pokud je nutné děti dokrmovat, používáme pouze alternativní způsoby. Dokrm lahví a umělým mlékem podáváme jen v situaci, kdy je z různých důvodů ( ze strany maminky nebo miminka ) kojení nemožné.
 
Také v podávání šidítek je přístup oproti donošeným dětem odlišný. Sání šidítka nebo štětičky s glukózou má velký význam pro tlumení bolesti, a protože nedonošená a nemocná miminka jsou vystavena různým bolestivým zákrokům, sání šidítka podporujeme. Postupně, jak se miminko uzdravuje, ubývá nepříjemných impulsů, rozvíjí se kojení, je možné od podávání šidítka ustupovat.
 
 

Příjmová a pohotovostní ambulance

Ordinační hodiny: 7.00 - 15.30 hod. všední den
Pohotovostní služba dětského oddělení: 21.00 - 7.00 hod. všední den
  19.00 - 9.00 hod. víkend a svátky

Celkový počet lůžek: 62

 • 4 lůžka JIP pro děti a dorost
 • 30 lůžek standardních
 • 16 lůžek novorozeneckých
 • 12 lůžek JIMP pro patologické novorozence
Jméno Linka Pevná linka / fax
Příjmová ambulance 5330354 225 330
Dětské oddělení 5334354 225 334
Škola při nemocnici 5344354 225 344
Odborná ordinace – lékař 5491354 225 491
Odborná ordinace - SESTRA 5332354 225 332
SONO dětské 5401354 225 401
Novorozenecké oddělení 5238354 225 238
JIP pro kojence a větší děti 5544354 225 544
JIP - novorozenci 5583354 225 583
Lékařský pokoj č.1 5335354 225 335
Lékařský pokoj č.2 5341354 225 341


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Jan Parma
Primař Dětské oddělení
jan.parma@kkn.cz 354 225 340
Alžběta Novotná
Vrchní sestra Dětské oddělení
alzbeta.novotna@kkn.cz 353 115 333