Zobrazit / skrýt podmenu

Gynekologicko-porodnické oddělení

unknown

MUDr. Tomáš Semerádt

Primář Gynekologicko-porodnické oddělení
unknown

Eva Krewniaková

Vrchní sestra Gynekologicko-porodnické oddělení
unknown

Eva Dvořáková

Gynekologická ambulance - sestra
 • 354 225 228
unknown

Zdeňka Kšírová

Gynekologie lůžka - staniční sestra
unknown

Martina Sychravová

Porodní sál - Non stop
unknown

Romana Gašperíková

Porodnické oddělení - šestinedělí
unknown

Marie Musilová

Dokumentační pracovnice
Byla nám udělena akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.
Naše oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči ženám v oblasti gynekologie a porodnictví a je zároveň akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v tomto oboru.

Provádíme veškerou operativu z důrazem na minimálně invazivní metody, endoskopickou operativu (laparoskopie všech druhů obtížnosti, diagnostická a operační hysteroskopie) operativní léčbu močové inkontinence, malé operační výkony prováděné v rámci tzv.jednodenní chirurgie-provádíme na centrálních operačních sálech.

Porodnickou operativu (akutní a plánované císařské řezy) provádíme na operačním sále v těsné blízkosti porodního sálu.

 
Péči poskytujeme na pracovištích:
 
 
ORDINAČNÍ HODINY GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE:
 
PONDĚLÍ - PÁTEK od 7.00 do 15.30 hodin
POHOTOVOST od 15.30 do 7.00 hodin,
víkendy a svátky 24 hod. denně
 
 
Gynekologická ambulance poskytuje ženám veškerou standardní gynekologickou péči :
 • Příjmy pacientek k plánovaným výkonům a operacím.
 • Příjmy pacientek jejichž akutní zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci (včetně těhotných do 20. týdne gravidity).
 • Konziliární vyšetření pacientek poskytovaná ostatním oddělením v rámci nemocnice.
 • Vyšetření v odborných ambulancích (pro urogynekologii, onkologickou gynekologii, léčbu endometriózy pro gynekologickou a těhotenskou sonografii).
 • Péči v době ústavní pohotovostní služby.
Porodní sál poskytuje péči o fyziologické i rizikové gravidity a porody. Naše porodnice je zároveň intermediárním centrem perinatologické péče pro předčasné porody s regionální působností, t.j koncentruje všechny předčasné porody od 32.týdne těhotenství z Karlovarského kraje.
 
Předčasně narozené děti jsou předávány do péče dětských lékařů, kteří o ně pečují na specializované jednotce intenzivní péče. Jsme tedy jediným porodnickým oddělením celého Karlovarského kraje, které poskytuje nadstandardní odbornou péči ve fetomaternální medicíně a tím, že je u nás každoročně odveden nejvyšší počet porodů, se neustále zvyšuje i erudice personálu.
 
Na našem pracovišti jsou striktně dodržovány veškeré odborné doporučené postupy, které byly schváleny Perinatologickou sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti. To poskytuje záruku vysoké kvality lékařské péče a předcházení nebezpečným porodnickým komplikacím. Priorita výsledku naší práce je jediná - zdravá a spokojená rodička se zdravým novorozencem.
Na tomto oddělení poskytujeme péči o matku po spontánním porodu a po porodu císařským řezem. Péči o novorozence obstarávají dětské sestry a lékaři novorozeneckého oddělení, které je do našeho oddělení stavebně zakomponováno.
 
Na našem oddělení uplatňujeme tzv. systém rooming-in - maminka je vždy na pokoji se svým dítětem. Hospitalizována je po spontánním porodu v průměru 4 dny, po operačním porodu v průměru 7 dní. V tomto období sledujeme celkový stav maminky se zaměřením na hojení eventuálního porodního poranění, správné zavinování dělohy a rozvoj laktace. Maminku poučíme o správné výživě, hygieně a o potřebě včasného cvičení po porodu.
Oddělení šestineděli disponuje celkem 18 lůžky
 
 • 3 nadstandartní pokoje s WC a sprchou, TV, lednicí, varnou konvicí, WIFI připojením.
 • 1 třílůžkový pooperační pokoj s monitorovací jednotkou životních funkcí, se sociálním vybavením.
 • 3 trojlůžkové pokoje se sociálním vybavením pro dva pokoje.
 • 1 čtyřlůžkový pokoj využívaný zejména maminkami docházejícími za svými dětmi na jednotku intenzivní péče, s vlastním sociálním vybavením.
Pokoje jsou vybaveny novými pulty vyhovujícími v péči o miminko, v pultech jsou zakomponovány vaničky, přebalovací stoly a úložné prostory Kromě toho má na každém pokoji každá maminka svoji uzamykatelnou skříňku. WC a sprchy jsou na chodbě oddělení.
 
Cena nadstandardního pokoje je 450,- Kč za noc.
 
Objednání nadstandardního pokoje předem je realizovatelné pouze u plánovaných porodů císařským řezem, ostatní žádáme o rezervaci při příjmu k porodu na porodní sál.
 
INFORMACE k vybírání zálohy na poplatek za nadstandartní pokoj:
Pokud bude mít pacientka zájem o nadstandartní pokoj, musí zaplatit v den příjmu zálohu za 1-3dny dle platného ceníku a dle délky hospitalizace. Zálohu je možné uhradit hotově na oddělení, nebo platební kartou v centrální pokladně či recepci. Při ukončení hospitalizace bude poplatek doúčtován.

Doporučené návštěvní hodiny

od 10:00 hod. do 19.00 hod.
 
Návštěvy žádáme o respektování soukromí ostatních maminek a o respektování chodu oddělení. Doba návštěv je upravena tak, aby se návštěvy vystřídaly v menším počtu a v kratších časových úsecích.
 
K dispozici maminkám je nově zřízená návštěvní místnost určená početnějším a delším návštěvám některých maminek. Návštěvy na oddělení je vhodné hlásit přítomnému personálu.
 
Děkujeme za pochopení.
 
 
Zajišťujeme:
 
 • Konzervativní péči (diagnostika a léčba ženských chorob).
 • Veškerou předoperační přípravu a pooperační péči o klientky objednané k tzv. malým operačním výkonům a velkým operačním výkonům, ale i o klientky jejichž stav vyžaduje akutní péči.
 • Péči o těhotné, jejichž těhotenství je ohroženo a vyžaduje hospitalizaci.

Doporučení

Dostavte se prosím v objednaný den v 8.00 hod. na ambulanci našeho oddělení, budova B, 0. patro.
 
Přineste si k přijetí:
 • doporučení ošetřujícího gynekologa,
 • interní předoperační vyšetření s přísl. laboratorním vyšetřením,
 • průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz,
 • léky, které pravidelně užíváte, doporučujeme přinést si sebou chronickou medikaci/léky, které pravidelně doma užíváte
 • župan, domácí obuv, hygienické potřeby,
 • tento objednací lístek.
Dále Vám doporučujeme si přinést event. i elastické kompresivní punčochy a toaletní papír.
 
Žádáme Vás, abyste sebou nenosila velké částky peněz a šperky zanechala doma.
 
Den nástupu není dnem operačním, proto nemusíte být nalačno.

Předporodní kurzy

Předporodní kurzy nevedeme, jsme ale připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy, po předešlé telefonické domluvě a při vyhovujících podmínkách provevedeme budoucí maminky porodním sálem.
 
Úzce spolupracujeme se zkušenou porodní asistentkou Ladou Macečkovou, která pořádá předporodní kurzy v areálu nemocnice.
 
Péče o budoucí maminky, ale i tatínky, má široký záběr a nekončí porodem. Budoucí rodiče získají spoustu důležitých rad a informací, žena se připraví na porod po všech stránkách, naučí se cviky, které jí mohou porod usnadnit. V neposlední řadě i muž, který chce být zázraku zrození přítomen, se dozví, jak být své ženě skutečnou oporou.
 
Bližší informace:
www.maceckova.cz
www.centrumrodinka.cz

Akreditace

Akreditace

Doporučené návštěvní hodiny jsou od 15.00 do 19.00 hodin
 
Upozornění pro návštěvy
 
Žádáme návštěvy o respektování doporučených návštěvních hodin a o nahlášení své návštěvy sloužícím sestrám.
 
V operační dny na pooperačním pokoji nejsou návštěvy v zájmu našich klientek žádoucí.
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

Onkogynekologická poradna

(poradna pro gynekologickou onkologii)

Pavilon B - 0.patro (přízemí) gynekologická ambulance

pátek od 11hod do 13hod.

 

MUDr.Tomáš Semerádt-primář  

MUDr.Tomáš Kubernát

Urogynekologická ambulance

Pavilon B- 0.patro (přízemí) gynekologická ambulance
středa 12:30hod - 14:30hod

MUDr. Sychrava Jan

Poradna pro léčbu endometriozy

Pavilon B - 0.patro (přízemí) gynekologická ambulance

úterý 13hod - 14hod


MUDr. Ivan Poustka

MUDr.Jan Duda


Objednání do poraden na telefonu:
354 225 228
po předchozím objednání

Krajská poradna pro riziková těhotenství

viz odkaz porodní sál

Pavilon B-0.patro (přízemí) porodní sál
každé pondělí a středu na doporučení obvodního gynekologa

MUDr. Alena Hofmannová
MUDr. Radka Švejstilová
MUDr. Alena Derbak

po předchozím objednání na telefonu:354 225 557

Těhotenská poradna pro fyziologická těhotenství 

MUDr.Hana Darmová
MUDr. Kristýna Pivovarníková

Lékaři externisté

MUDr.Klikar Jiří

MUDr.Nesyba Miloslav

MUDr.Malimánek Jan

MUDr.Hofmannová Alena

MUDr.Martinková Jana

MUDr.Čejková Eva

MUDr.Berger Filip

MUDr.Kouřil Michal

V ambulantní části porodního sálu probíhají běžné předporodní kontroly těhotných předaných do péče porodního sálu ošetřujícím gynekologem včetně kontrol po termínu porodu. Při těchto kontrolách maminka postupně poznává členy porodnického týmu, porodní asistentky většinou připraví veškerou dokumentaci potřebnou při následném příjmu k porodu a jsou připraveny provést budoucí rodiče po porodním sále a zodpovědět případné dotazy týkající se porodu.
 
Každé pondělí a středu zde funguje krajská poradna pro riziková těhotenství, kam jsou odesílány ženy s rizikovým těhotenstvím na doporučení svých gynekologů. 24 hodin denně poskytujeme ošetření akutních stavů těhotných od 20. týdne těhotenství včetně doplňkových vyšetření ( komplexní ultrazvukové vyšetření včetně měření průtoku krve v pupečníku, cervikometrie, kardiotokografie atd.).
 
Naše ambulance slouží také jako příjmová pro těhotné od 20. týdne těhotenství, které přicházejí k hospitalizaci na gynekologické oddělení. Jako příjmová ambulance slouží pro již rodící maminky a pro ženy, jejichž těhotenství je ohroženo a vyžadují intenzivní péči a hospitalizaci na jednotce intenzivní perinatologické péče.
  

O co možná nejhladší a nejpříjemnější průběh porodu se stará tým zkušených registrovaných porodních asistentek a lékařů, porod tedy vždy probíhá zásadně pod odborným dohledem plně kvalifikovaného lékaře.
 
U porodu jsou vítáni budoucí tatínkové a jiní rodinní příslušníci, kteří jsou většinou pro maminky velkou oporou.
 
Je možno využívat alternativních metod v I.době porodní a poloh ve II.době porodní (žíněnka, balon, sedací vak, vana na nadstandardním pokoji, hrazda, porodnická stolička). Naše porodní asistentky také hojně využívají vonných olejů v aromatherapii u porodu. Uplatňují tak v praxi zkušenosti získané v certifikovaných kursech.
 
Pokud je třeba používáme při porodu léky na tlumení bolesti (injekce s analgeticko-spasmolytickou směsí) a epidurální analgezii, která je zdarma, a se kterou máme velmi dobré zkušenosti - nesrovnatelně lepší snášení kontrakcí rodičkou, zkrácení I.doby porodní atd.) Pokud to bezproblémový stav novorozence umožňuje, pokládáme novorozence na břicho rodičky a otec má možnost přestřihnout pupečník. Dítě je obvykle ještě na porodním stole přikládáno k prsu matky. Po ošetření dětskou sestrou je v postýlce ponecháno u matky po celou dobu, kterou ještě tráví na porodním sále ( 2 hodiny- IV.doba porodní).
 
Provádíme odběry pupečníkové krve.
Gynekologické oddělení disponuje 27 lůžky.
 • 3 nadstandardní pokoje - WC, sprcha, TV, lednice, WIFI připojení.
 • 1 dvojlůžkový pokoj s WC a sprchou.
 • 1 dvojlůžkový bez soc.zařízení.
 • 1 čtyřlůžkový pooperační pokoj bez sociální zařízení.
 • 1 čtyřlůžkový pooperační pokoj s monitorovací jednotkou pro sledování životních funkcí.
 • 3 čtyřlůžkové pokoje s WC a sprchou.
Cena nadstandardního pokoje je 700,- Kč za noc.
Pokoj je možné objednat u staniční sestry.
 
INFORMACE k vybírání zálohy na poplatek za nadstandartní pokoj:
Pokud bude mít pacientka zájem o nadstandartní pokoj, musí zaplatit v den příjmu zálohu za 1 - 3dny dle platného ceníku a dle délky hospitalizace. Zálohu je možné uhradit hotově na oddělení, nebo platební kartou v centrální pokladně či recepci. Při ukončení hospitalizace bude poplatek doúčtován.

Poplatky

Platby za nadstandardní pokoje a další platby můžete uhradit u administrativní pracovnice v 0. patře pavilonu B - sekretariát, nebo v pokladně, či na recepci, taktéž poplatky za ambulantní vyšetření či ošetření.

 

Tiskopisy

Tiskopisy potvrzení, pojistek  a podobně směřujte prosím k dokumentační pracovnici oddělení v 0.patře pavilonu B - sekretariát, která zajistí jejich vyřízení příslušným lékařem, poplatek a předání zpět .

Pupečníková krev je bohatým zdrojem mladých a vysoce kvalitních kmenových buněk. Výhodou je velice snadný a bezbolestný odběr bez jakéhokoliv rizika. Tyto buňky lze dlouhodobě uchovávat ve stavu hlubokého zmrazení, a to bez újmy na kvalitě. 
 
V případě použití kmenových buněk získaných z vlastní pupečníkové krve nemůže z imunologického hlediska nastat neshoda, a tak ani případné nepřijetí organismem. Takto uložené buňky jsou tedy připraveny k okamžité potřebě i pro léčbu rodinného příslušníka a není nutné hledat vhodného dárce. 
 
Kmenové buňky jsou primární nediferencované buňky, které jsou schopny se přeměnit na jakýkoliv jiný typ buněk, vyvíjejí se z nich tedy různé buňky dle toho, do jakého orgánu byly právě přeneseny. V játrech se vyvíjejí na buňky jaterního parenchymu, v srdci se z nich vyvíjejí buňky srdečního svalu. Jsou schopny nahradit narušené a oslabené buňky nervové, mozkové, svalové, kožní, atd. a i regenerovat tkáně po popáleninách, obnovovat poškozené části organismu. Dají se tedy využít při léčbě různých onemocnění, jako je např. leukemie, cukrovka, ..

 

 • 2 dvojlůžkové pokoje s WC, sprchou, TV, sloužící jako čekací pokoje pro I.dobu porodní nebo jako lůžka pro intenzivní porodnickou péči, WiFi připojení
 • 1 nadstandartní pokoj WC, sprchou, vanou, kuchyňskou linkou, varnou konvicí, lednicí, TV, rádiem, speciálním porodnickým lůžkem, WiFi připojení. Cena 450,- Kč za noc.
   
  INFORMACE k vybírání zálohy na poplatek za nadstandartní pokoj:
  Pokud bude mít pacientka zájem o nadstandartní pokoj, musí zaplatit zálohu v den příjmu za 1-3dny dle platného ceníku a dle délky hospitalizace. Zálohu je možné uhradit hotově na oddělení, nebo platební kartou v centrální pokladně či recepci. Při ukončení hospitalizace bude poplatek doúčtován.
   

Doporučujeme

Objednávky do rizikové poradny, ke kontrolám a vyšetřením lze osobně nebo telefonicky.
 
Do porodnice si s sebou vezměte:
 • občanský průkaz, průkaz pojištěnce,
 • těhotenskou průkazku včetně výsledků všech vyšetření,
 • hygienické potřeby,
 • přezůvky odolávající vodě,
 • župan (košili a porodnické vložky obdržíte od nás),
 • věci pro miminko dle doporučení novorozeneckého oddělení.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Lékařský pokoj 5587354 225 587
Gynekologický ultrazvuk 5652354 225 652
Lékařský pokoj 5242354 225 242
Lékařský pokoj 5653354 225 653
Porodní sál 5577354 225 577


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Tomáš Semerádt
Primář Gynekologicko-porodnické oddělení
tomas.semeradt@kkn.cz 354 225 230
Eva Kuráková
Vrchní sestra Gynekologicko-porodnické oddělení
eva.kurakova@kkn.cz 354 225 241
Jitka Kandalíková
Gynekologická ambulance - sestra
354 225 228
Zdeňka Kšírová
Gynekologie lůžka - staniční sestra
zdenka.ksirova@kkn.cz 354 225 229
Martina Sychravová
Porodní sál - Non stop
martina.sychravova@kkn.cz 354 225 577
Romana Gašperíková
Porodnické oddělení - šestinedělí
romana.gasperikova@kkn.cz 354 225 235
Marie Musilová
Dokumentační pracovnice
marie.musilova2@kkn.cz 354 225 231