Zobrazit / skrýt podmenu

Ortopedie

unknown

MUDr. Miroslav Švec

Primář Ortopedické oddělení

Šárka Maternová Fuchsová

Vrchní sestra Ortopedické oddělení
  • 354 225 654

Kontakt pro objednání pacientů na ambulanci

tel.: 354 225 605

Ortopedické oddělení provádí specializované ortopedické operační výkony, nejčastěji náhrady velkých kloubů (kyčle a kolena) a artroskopické operace (operace kloubů z malých řezů pomocí videokamery).
 
Mezi vysoce specializované operační výkony patří částečná náhrada kolenního kloubu (tzv. UNI) a celková náhrada ramenního kloubu. Mezi vysoce specializované artroskopické výkony patří artroskopické stabilizační operace v oblasti ramenního kloubu, náhrady zkřížených vazů v oblasti kolenního kloubu.
 
Kromě toho provádí operační výkony, které jsou typické pro ortopedii, jako korekce přednoží, řešení vrozených nebo získaných deformit pohybového aparátu, nezhoubné kostní nádory, revmatochirurgii.
 
Dále provádí operační i konzervativní léčbů zlomenin kostí, poškození svalů a šlach a dalších končetinových úrazů.
Průměrně se zde ročně provede zhruba 1200 operačních výkonů.
 
Součástí ortopedického oddělení je i ortopedická ambulance, kde jsou pacienti kontrolování po propuštění z nemocnice. Provádí se zde diagnostika a léčba ortopedických onemocnění a úrazů, u kterých není vyžadován pobyt v nemocnici.
Lůžková část ortopedického oddělení se nachází v pavilonu B - vchod z centrálního pavilonu A, ve druhém patře.
 
Oddělení má 26 lůžek v moderně vybavených pokojích hotelového typu.
 
Většina pokojů je dvoulůžkových s vlastním sociálním zázemím - tedy WC a koupelnou. Na pokojích je wi-fi připojení k internetu a televizor.
 

Doporučené návštěvní hodiny

 
Denně 15.00 - 18.00 hodin
 
Po dohodě je možné navštívit pacienta i mimo návštěvní hodiny.
Plánované kontroly a objednávání pacientů probíhá v ortopedické ambulanci, která se nachází v pavilonu A, přízemí, ambulance 5.
 
Ošetření akutních stavů, případně úrazů probíhá v akutních ambulancích, pavilon A, patro -1.
 
Vyšetřovna dětských kyčlí je umístěna v 0 .patře (přízemí) pavilonu B naproti schodišti.
 
Součástí ortopedické ambulance je vyšetřovna a sádrovna. Dvakrát týdně probíhají v rámci ortopedické ambulance preventivní sonografická vyšetření novorozeneckých kyčlí v ultrazvukové vyšetřovně.
 
Kromě běžné ambulantní ortopedické činnosti se zaměřujeme na problematiku náhrad kloubů (tzv. endoprotéz), artroskopie a sportovní traumatologii pohybového aparátu.
 

Ordinační hodiny

Pondělí MUDr. Tomáš Vácha 9 - 15 hodin
  Vyšetření dětských kyčlí 11 hodin
Úterý Prim. MUDr. Miroslav Švec 9 - 15 hodin
Středa MUDr. František Smiško 8:30 - 11:30 hodin
  MUDr. Marian Číčala 12 - 15 hodin
Čtvrtek MUDr. Jaroslav Nöbauer 9 - 15 hodin
Pátek MUDr. Jiří Penc 9 - 15 hodin
  Vyšetření dětských kyčlí 11 hodin  
 
 
  • Příjem na vyšetření kyčlí (čas 7:30 - 9:00)
  • Každý den je 30 min. pauza na oběd.
  • Ke každému vyšetření je nutné se objednat (i po rehabilitaci).
  • Telefonické objednávky na tel. 354 225 605 po-pá 8 - 15 hodin.
  • Pořadí pacientů může být lékařem nebo sestrou změněno, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta.
  • Pacienti k obstřiku nebo převazu jsou voláni přednostně.
  • Příjem neakutních pacientů k hospitalizaci 7.30 - 8.30 hod.

Kostní tkáňová banka KTB 75

Ortopedické oddělení nemocnice v Karlových Varech
 
Kostní tkáňová banka KTB 75 v Karlových Varech byla uvedena do provozu dne 2.3.2005, smyslem a důvodem zřízení této kostní tkáňové banky bylo, zabezpečit a uchovat kostní materiál, který lze získat při operačních výkonech spojených s implantací totální endoprotézy, především kyčelního a kolenního kloubu.
 
Při těchto operacích je potřebné odstranit v uvedených kloubech poškozené kostní části těchto kloubů, které jsou spojené i s částmi normální kostní hmoty.
 
Veškerý tento „materiál“ byl v dřívějších dobách následně znehodnocen.
 
Protože se jednalo často o kvalitní kostní tkáň, která je potřebná při řadě ortopedických výkonů, jednalo se o zbytečnou ztrátu jak z hlediska medicínského tak ekonomického. Z výše uvedených důvodů, bylo proto zřízení této instituce jednoznačně potřebné a výhodné. Kostní tkáňová banka jako depozitář tohoto kostního materiálu je umístěna v případě nemocnice v Karlových Varech přímo při operačních sálech ortopedického oddělení a proto je tento materiál možno velmi operativně a jednoduše při ortopedických operací v případě potřeby používat a je skladován v hluboko mrazícím boxu při teplotě – 80 °C.
 
Vlastní výběr jednotlivých „dárců“ tohoto materiálu (kostních štěpů) podléhá extrémně přísním kritériím podle zavedených pravidel EU.
 
Stejně přísný výběr je třeba realizovat i při vlastním technickém odběru uvedených tkání (množství tkáně, vhodná struktura, úprava apod.). Naprosto stejným, velmi přísným kritériím musí odpovídat i režim a celý mechanismus spojený s odběrem tohoto materiálu, jeho ošetřením, vyšetření, skladování a propouštěním pro vlastní potřebu.
 

Organizační struktura Kostní tkáňové banky KTB 75 Karlovy Vary

 
MUDr. Jiří Penc - vedoucí lékař KTB 75 Karlovy Vary
DZS Irena Chmelíková - staniční sestra chirurgických sálů
Hana Boušová – sekretářka ortopedického oddělení
 

Za uplynulé období roku 2017 byly provedeny 2 odběry kostních štěpů a tento materiál byl použit při operaci 6 pacientů.

  

Přehled činnosti KTB 75

rok 2017 (422kB 703B)

rok 2016 (135kB 168B)

rok 2015 (131kB 512B)

rok 2014 (81kB)

rok 2013 (81kB)

rok 2012 (40kB)

rok 2011 (40kB)

rok 2010 (40kB)

Jméno Linka Pevná linka / fax
Ortopedická ambulance 5605354 225 605
Lékařský pokoj 5651354 225 651
Ambulance plánovaná 5605354 225 605
Ambulance akutní 5605354 225 605
Inspekční pokoj lékaři 5650354 225 650
Lůžkové oddělení 5659354 225 659
Sesterna 5659354 225 659


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Miroslav Švec
Primář Ortopedické oddělení
miroslav.svec@kkn.cz 354 225 655, 724 369 200
Šárka Maternová Fuchsová
Vrchní sestra Ortopedické oddělení
354 225 654