unknown

PharmDr. Iva Tomisová

Vedoucí lékárník Lékárna

Vzdělání:

1981 - 1986 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, obor klinická farmacie

1988 - Rigorozní zkouška v oboru farmakologie a farmaceutická chemie, udělen titul doktor farmacie

2003 - atestace z veřejného lékárenství

2017 - atestace z nemocničního lékárenství

od roku 2009 specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie

 

Pracovní zkušenosti:

1986 - 1992 lékárník

1992 - 2002 práce u mezinárodní farmaceutické společnosti v pozicích od prodejní po manažerskou

od 2006 - vedoucí nemocniční lékárny v Karlových Varech a odborný zástupce v KKN.a.s.

 

Absolvované kurzy v rámci IPVZ a UCKF od roku 2014:

Interdisciplinární přístupy k antibiotické politice v nemocnici

Racionální farmakoterapie antibiotiky

Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody

Intepretace základních laboratorních a klinických markerů

Aplikovaná farmakokinetika v práci klinického farmaceuta

Terapeutický monitoring vybraných léčiv

Polékové reakce v klinické praxi

Kardiovaskulární polékové reakce

Hepatotoxické působení léčiv, možnosti snížení rizika polékových hepatopatií

Účinnost a bezpečnost kortikosteroidů v klinické praxi

Racionální farmakoterapie kostních onemocnění

Terapeutický monitoring vybraných léčiv

Garantovaný kurz ČLnK - Lékové interakce II - diabetologie

Interakční akademie Infopharm, 1. čtvrtletí 2017