Jana Mahovská

Vrchní sestra Dětské oddělení

Vzdělání a odbornost:

1999 - absolvovala Střední zdravotnickou školu v Karlových Varech, obor všeobecná sestra 

2000 - dětské oddělení nemocnice K.Vary, JIMP pro novorozence

2003 - psychologicko- pedagogický kurz

2006 -  specializační studium Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii   

2014 - 2015 - staniční sestra na stanici větších dětí

1/2016 – 9/2016 – staniční sestra na stanici dětský JIP

 

Stáže :

2005 - Anesteziologicko-resuscitační klinika Dětské nemocnice v Brně 

2012  - Perinatologické centrum G-P kliniky U Apolináře v Praze