Děkujeme všem, kteří se v těchto složitých dnech snaží pomoci našim zdravotníkům a ulehčit jim v jejich náročné práci. Velmi si toho vážíme.
Na fotografiích dar zaměstnanců DDM Karlovy Vary, kteří napekli sestřičkám domácí koláče a již tradiční občerstvení od zaměstnanců Karlovarského symfonického orchestru. Za obědy pro zdravotníky ve službě tentokrát děkujeme farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Karlovy Vary a Chodov, za drobné občerstvení pak firmě Košík.cz.
Moc si vás všech vážíme!
 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme