Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat Karlovarské krajské nemocnici, Kardiocentru – koronární jednotce – celému jeho zdravotnickému personálu a zejména MUDr. Mgr. Václavu Málovi za profesionální a přitom empatický a laskavý přístup k pacientům.

Dne 17. 5. 2022 jsem doprovázela mého tatínka, roč. 1946, na plánovaný zákrok EKV. Tatínek je po těžkém úrazu hlavy s následky a není jednoduché takového pacienta ošetřovat a vše mu srozumitelně vysvětlit. Díky vstřícnému a trpělivému přístupu zákrok úspěšně proběhl v pohodě a bez obav.

Ještě jednou děkuji a přeji všem hodně zdaru jak v pracovním tak i osobním životě.

Stanislava H.

Dne 23.5.2022 jsem v Karlovarské krajské nemocnici absolvovala dlouho plánovanou operaci totalni endoprotézy levého kyčelního kloubu. Po úspěšné operaci jsem byla převezena na oddělení ARIM,kde mi byla personálem poskytnuta veškerá pomoc.Oceňuji lékaře a sestřičky za jejich profesionální přístup a ochotu pacientům přinést úlevu od zdravotních potíží spojených s operací. Děkuji  Vám.

Následující den jsem byla zpět převezena na oddělení ortopedie.Personál  tohoto vytíženého oddělení dělal vše pro to,aby nám pacientům poskytl péči vždy s úsměvem a milým slovem.
Jsem velmi ráda,že jsem zvolila k operaci kyčle Karlovarskou nemocnici. Velmi děkuji a  k přání mnoha úspěchů ve Vaší práci se připojuje i paní Milada Utíkalová,se kterou jsem sdílela 1 týden  pokoj č. 9.
Vaše vděčná pacientka Zuzana R.

Skláním poklonu celému ortopedickému oddělení, moc děkuji za péči které se mi dostalo 30.5 a 31.5.Byla jsem velice spokojená s operací a následnou péči. Všichni usměvavý a hlavně ochotní.😊☺️Moc děkuji. Lenka Š.

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou od srdce poděkovat pracovníkům odd. kolonoskopie v nemocnici v K. Varech a především MUDr. T. Frantalovi. V měsíci dubnu 2022 jsem se (již) opakovaně podrobil vyšetření na tomto pracovišti. Jeho lidský přístup, profesionalita a empatie na mne velmi silně zapůsobily a zanechaly úžasně příznivý dojem. Atmosféra na tomto pracovišti, kterou zde tito pracovníci dokáží vytvořit je pro pacienty neocenitelná.

Díky Mudr. Frantalovi a jeho kolektivu je i toto "nepopulární" vyšetření zvládnuto naprosto v psychické pohodě. Ještě jednou opravdu děkuji.

Hezký den František V.

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat kolektivu sester chirurgického oddělení A za profesionální a obětavou péči, kterou mi poskytly během mé hospitalizace na vašem odddělení, ale také za nevšední empatii a citlivý přístup ke všem pacientům.

Přeji jim mnoho sil do další práce.

Alena K., Plzeň

Děkuji touto cestou sociální pracovnici KKN paní Janě Kumberové za její laskavost, ochotu,pomoc. vstřícnost a lidské pochopení při řešení životní situace. Velmi si toho vážíme ❤️
Dale dekuji všem lékařům, sestrickam a celému personálu Interny 2 KKN za péči kterou věnovali mému strýci. Marketa Silovská

Vážená paní ředitelko,

od 20. 4.2022 do 26. 4.2022 jsem byl léčen na interním oddělení nemocnice  v Karlových Varech u pana primáře MUDr. Žáka.

Přesto, že jsem občas slýchal kritiku na péči v této krajské nemocnici, moje zkušenosti jsou naprosto opačné.

Byl jsem velmi spokojen s péčí lékařů, sester i pomocného personálu.Péče byla na profesionální úrovni. Zejména bych pochválil MUDr. Bárovou, která každému pacientovi uměla vysvětlit, jak vypadá jeho současný zdravotní stav, jaká bude další léčba a to tak, aby to bylo srozumitelné i pro nás laiky. Velmi ochotný byl i ostatní personál na oddělení. Je zde cítit snaha pomoci pacientům. Je vidět, že oddělení pod vedením primáře MUDr. Žáka velmi dobře funguje.

Chtěl bych velmi poděkovat celému oddělení interny, popřát všem pracovníkům hodně sil v jejich nelehké práci a co nejvíc  spokojených pacientů.

Karel H.

Vážené sestřičky, vážení lékaří traumatologického oddělení,

děkuji za Váš přístup v době mé hospitalizace (1.3.), operace a následné ambulantní péče. Potvrzujete pravidlo, že vše je vždy o lidech, kteří vykonávají dobře svoji práci i nad rámec svých povinností.

S pozdravem

Irena P., Vroutek

Dobrý den,

přestože je v dnešní době obvyklejší si stěžovat, jsem moc ráda, že zrovna já můžu chválit. V pátek 22. 4. 2022 jsem byla v nemocnici v Karlových Varech na oddělení gynekologie, kde mi prováděli operační zákrok. Musím říct, že od příjmu až po odchod domů jsem se nesetkala s nikým negativně naladěným. Až jsem si myslela, jestli se mi to jenom v narkóze nezdálo, že to může být takhle fajn a člověk odchází domů s pocitem, že tam nebyl na obtíž. Takže já moc, moc děkuji paní doktorce Radce Švejstilové a celému kolektivu za to, že byli dokonalí a skvělí a já mohla poznat tu lepší tvář nemocnice.

S úctou a obdivem

Iveta W.

Moje zkušenost a poděkování ortopedickému oddělení karlovarské nemocnice

Dne 28.3.2022 jsem byl přijat na ortopedické oddělení Karlovarské krajské nemocnice k plánované operaci – výměně čili totální endoprotéze kolenního kloubu. Ačkoliv pracuji 40 let ve zdravotnictví, byl jsem lehce nesvůj, neboť ve svých 66 letech jsem se ve špitále poprvé ocitl „na druhé straně“- tedy jako pacient. Po příjmové proceduře jsem byl uložen na lůžko a následující den se podrobil operačnímu výkonu. Předcházelo mu – již na operačním sále – zavedení epidurálního katétru – tenké trubičky do páteřního kanálu, které zcela bezbolestně provedl prim. MUDr. Igor Stefanovič. Katétr se mi velmi osvědčil, neboť v prvních pooperačních dnech mi touto cestou byly podávány léky, které výrazně tlumily bolest v operované končetině a zároveň mne „neobluzovaly“.

Poté proběhl vlastní operační výkon, který vedl primář ortopedického oddělení MUDr. Jaroslav Nöbauer– zkušený operatér s mnohaletou praxí, za asistence MUDr.Tomáše Váchy. Po operaci jsem byl přemístěn na stanici JIP CHIR+ORT, kde jsem se probral z anestezie, jsa napojen na množství hadiček, přístrojů, sond apod. Zde se o mne staral kolektiv lékařů a sester JIP – s opravdovou empatií o mne pečovali po všech stránkách, vždy s úsměvem na tváři a milým povzbuzením. Po 24 hodinách jsem byl převezen na standartní lůžko ortopedického oddělení, po dvou dnech od operace mi byl vyjmut odsavný drén z rány a poprvé jsem se postavil vedle lůžka. A pak už to šlo ráz na ráz: chůze v chodítku, motodlaha k rozpohybování kloubu-denně přidáváno 10 stupňů ohybu, takže 6.den po operaci chodím zcela samostatně o francouzských berlích, jsem plně soběstačný, chůze i po schodech bez problémů, flexe= ohnutí v kolenním kloubu 80 stupňů a 7. pooperační den frčím na rehabilitační pobyt do ostrovské nemocnice.

To vše díky skvělému kolektivu pracovníků a pracovnic ortopedického oddělení KKN pod vedením primáře MUDr. J. Nöbauera a vrchní sestry Šárky Maternové- Fuchsové. Během hospitalizace na tomto oddělení jsem se opakovaně a stále setkával s vysoce taktním a citlivým přístupem všeho personálu, za což bych chtěl alespoň touto formou vyjádřít vřelý dík.

Vážení kolegové, milé sestřičky, sanitáři a sanitárky – hluboce smekám!

Váš vděčný pacient MUDr.Jiří K.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme