Vážená paní ředitelko,

od 20. 4.2022 do 26. 4.2022 jsem byl léčen na interním oddělení nemocnice  v Karlových Varech u pana primáře MUDr. Žáka.

Přesto, že jsem občas slýchal kritiku na péči v této krajské nemocnici, moje zkušenosti jsou naprosto opačné.

Byl jsem velmi spokojen s péčí lékařů, sester i pomocného personálu.Péče byla na profesionální úrovni. Zejména bych pochválil MUDr. Bárovou, která každému pacientovi uměla vysvětlit, jak vypadá jeho současný zdravotní stav, jaká bude další léčba a to tak, aby to bylo srozumitelné i pro nás laiky. Velmi ochotný byl i ostatní personál na oddělení. Je zde cítit snaha pomoci pacientům. Je vidět, že oddělení pod vedením primáře MUDr. Žáka velmi dobře funguje.

Chtěl bych velmi poděkovat celému oddělení interny, popřát všem pracovníkům hodně sil v jejich nelehké práci a co nejvíc  spokojených pacientů.

Karel H.

Vážené sestřičky, vážení lékaří traumatologického oddělení,

děkuji za Váš přístup v době mé hospitalizace (1.3.), operace a následné ambulantní péče. Potvrzujete pravidlo, že vše je vždy o lidech, kteří vykonávají dobře svoji práci i nad rámec svých povinností.

S pozdravem

Irena P., Vroutek

Dobrý den,

přestože je v dnešní době obvyklejší si stěžovat, jsem moc ráda, že zrovna já můžu chválit. V pátek 22. 4. 2022 jsem byla v nemocnici v Karlových Varech na oddělení gynekologie, kde mi prováděli operační zákrok. Musím říct, že od příjmu až po odchod domů jsem se nesetkala s nikým negativně naladěným. Až jsem si myslela, jestli se mi to jenom v narkóze nezdálo, že to může být takhle fajn a člověk odchází domů s pocitem, že tam nebyl na obtíž. Takže já moc, moc děkuji paní doktorce Radce Švejstilové a celému kolektivu za to, že byli dokonalí a skvělí a já mohla poznat tu lepší tvář nemocnice.

S úctou a obdivem

Iveta W.

Moje zkušenost a poděkování ortopedickému oddělení karlovarské nemocnice

Dne 28.3.2022 jsem byl přijat na ortopedické oddělení Karlovarské krajské nemocnice k plánované operaci – výměně čili totální endoprotéze kolenního kloubu. Ačkoliv pracuji 40 let ve zdravotnictví, byl jsem lehce nesvůj, neboť ve svých 66 letech jsem se ve špitále poprvé ocitl „na druhé straně“- tedy jako pacient. Po příjmové proceduře jsem byl uložen na lůžko a následující den se podrobil operačnímu výkonu. Předcházelo mu – již na operačním sále – zavedení epidurálního katétru – tenké trubičky do páteřního kanálu, které zcela bezbolestně provedl prim. MUDr. Igor Stefanovič. Katétr se mi velmi osvědčil, neboť v prvních pooperačních dnech mi touto cestou byly podávány léky, které výrazně tlumily bolest v operované končetině a zároveň mne „neobluzovaly“.

Poté proběhl vlastní operační výkon, který vedl primář ortopedického oddělení MUDr. Jaroslav Nöbauer– zkušený operatér s mnohaletou praxí, za asistence MUDr.Tomáše Váchy. Po operaci jsem byl přemístěn na stanici JIP CHIR+ORT, kde jsem se probral z anestezie, jsa napojen na množství hadiček, přístrojů, sond apod. Zde se o mne staral kolektiv lékařů a sester JIP – s opravdovou empatií o mne pečovali po všech stránkách, vždy s úsměvem na tváři a milým povzbuzením. Po 24 hodinách jsem byl převezen na standartní lůžko ortopedického oddělení, po dvou dnech od operace mi byl vyjmut odsavný drén z rány a poprvé jsem se postavil vedle lůžka. A pak už to šlo ráz na ráz: chůze v chodítku, motodlaha k rozpohybování kloubu-denně přidáváno 10 stupňů ohybu, takže 6.den po operaci chodím zcela samostatně o francouzských berlích, jsem plně soběstačný, chůze i po schodech bez problémů, flexe= ohnutí v kolenním kloubu 80 stupňů a 7. pooperační den frčím na rehabilitační pobyt do ostrovské nemocnice.

To vše díky skvělému kolektivu pracovníků a pracovnic ortopedického oddělení KKN pod vedením primáře MUDr. J. Nöbauera a vrchní sestry Šárky Maternové- Fuchsové. Během hospitalizace na tomto oddělení jsem se opakovaně a stále setkával s vysoce taktním a citlivým přístupem všeho personálu, za což bych chtěl alespoň touto formou vyjádřít vřelý dík.

Vážení kolegové, milé sestřičky, sanitáři a sanitárky – hluboce smekám!

Váš vděčný pacient MUDr.Jiří K.

Úžasná a milá péče na chirurgickém oddělení, lůžkové části. Byla jsem hospitalizována od 28.3.22 do dnešního dopoledne 30.3., moc děkuji celému personálu, nejen sestřičkam, prosím o milé sdělení všem a velké poděkování za jejich práci a starost. Ještě jednou děkuji. Jste moc fajn a hlavně přístup báječný. Moc děkuji. Helena Knirschová 

Dobrý den,

dne 25.03.2022 jsem doprovázela moji maminku, roč. 1939, do neurologické ambulance na vyšetření. Maminka je velmi nemocná a stará, ošetřovala nás paní doktorka Fafejtová. Ráda bych jí poděkovala a vyjádřila vděk, úctu a poklonu. Za co? Za to, co už v dnešní době snad ani není možné, byla k ní empatická, laskavá, vnímavá a hodná, přitom profesionální. Hovořila na mojí maminku, nejen na mě. Prosím, předejte paní doktorce a vedení nemocnice, moji zprávu.

Děkuji, hezký den, Kamila Š.

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím vyjádřila poděkování všem zaměstnancům Gynekologicko-porodnického oddělení za péči, kterou mi po celou dobu hospitalizace věnovali. Jedná se o sehraný tým pracovníků, jejichž profesionalita je nesporná. Všichni lékaři se v mé nelehké situaci chovali bezvadně a hlavně pan doktor Kubernát, který má zlaté ruce, mí pomohl nejvíce. Sestřičky, které mají na starost nejen rodičky, ale i pacientky po operacích, se ke mně chovali bezvadně, přesto, že byla třeba zvýšená péče o mně, jako pacientku. Nechci zapomenout ani na sanitární personál, který se o mně rovněž skvěle staral. Velký dík patří i pracovníkům na sále, kde jsem se podrobovala 2x týdně čištění pooperační rány.  Díky, které jsem jim všem vyjadřovala, nevynahradí starost, se kterou o mně všichni pečovali, přestože je mi již 73 let. Skvělá péče pak pokračuje i nadále prostřednictvím gynekologické ambulance, kam docházím jednou za 7 - 10 dní na kontroly. 

Myslím si, že je třeba, abyste věděl, jaké výborné máte zaměstnance a vyjádřil jim ještě jednou i za mně velký dík.

 Vděčná pacientka Marie C.

Dobrý den,

chtěli bychom touto cestou moc poděkovat KKN,  kde byl manžel hospitalizován 8. a 9. 3. 2022. Konkrétně lékařům i ostatnímu personálu Kardiocentra, kteří svým lidským přístupem a profesionální prací umožňuji pacientům vrátit se zpět do života. Manžela zbavili dlouhodobých zdravotních problémů a moc se mu ulevilo. 

Ještě jednou velké díky!

Miluše V.

Jménem mého manžela Jiřího L.bych chtěla poděkovat oddělení ORL a předně panu primáři MUDr. Janu Svárovskému za precizní, rychlou, skvěle odvedenou velmi náročnou operaci tumoru slinné žlázy.

Pan primář manželovi vše vysvětlil a péče o něj byla na velmi vysoké úrovni. I vzhledem k náročnosti zákroku jsme byli mile překvapeni kvalitní následnou péčí na oddělení. Všichni zaměstnanci oddělení ORL od pomocné síly po lékaře a pana primáře pracují velmi zodpovědně, s vysokým nasazením a úsměvem na tváři, což je pro pacienty zvláště v této době velmi důležité a povzbuzující.

Také bychom chtěli pochválit nové prostředí oddělení po rozsáhlé rekonstrukci. Prostory a zařízení navozují příjemnější atmosféru, než tomu bývalo dříve.

Přeji krásný den všem a mnoho zdraví

Miluše L.

Dobrý den.

Vzhledem k akutní bolesti zad a dlouhým objednacím termínům u svých lékařů jsem včera byla nucena navštívit neurologickou ambulanci KKN. Dopoledne byla z důvodu velkého počtu pacientů čekací doba 4-5 hodin, takže jsem se vrátila kolem 14 hodiny. Po takovém maratonu jsem čekala unaveného, možná i trochu nevrlého lékaře. Asi po půl hodině jsem se dostala do ordinace k paní doktorce Liptákové. Nejsem člověk který by se vyžíval v navštěvování zdravotnických zařízení a cítím se vždy velmi nejistě. Lékařka byla ale velmi milá a příjemná. Takový přístup a péči jsem opravdu nečekala. Po citlivém vyšetření, odběrech, rentgenu a kapačce jsem se vrátila do ambulance kde došlo k výměně a věnovala se mi doktorka Dubinina. Opět velmi příjemný pocit, vše mi bylo vysvětleno, popis rentgenu, předepsání léků na další dny, i přes respirátory jsem měla pocit, že s úsměvem. Díky jejich pomoci se dnes cítím o mnoho lépe. Velké dík jak oběma lékařkám, tak i sestřičce. I ona byla skvělá, milá, lehce vtipkovala a to nejistému pacientovi určitě pomáhá.

Moc děkuji. H. J.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme