Výstavu skla a keramiky nahradil grafický design i ukázky autorského písma uznávaného typografa Jiřího Šindlera
 
Nově instalovaná výstava oboru Grafický design Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary v budově akutní medicíny Karlovarské krajské nemocnice a.s.. Představuje výstupy žáků z tvorby v odborných předmětech jako jsou Grafická tvorba, Písmo nebo Modelování.
 
Vzhledem k dispozici a prostorům možné instalace je výstava zaměřena na knižní design, kterému je věnováno celé jedno křídlo vystavované plochy – jsou zde představeny ukázky zpracování knižní tvorby, komiksu. Dále si lze prohlédnout zpracování například tarotových karet, autorské písmo dnes již uznávaného typografa Jiřího Šindlera – absolventa zmíněné školy. Výstava nabízí mimo jiné i ukázky klasického produktového designu.
 
Během studia si žáci osvojí mnohé dovednosti, jako problematiku IC (Corporate identity), torby logotypů, návrhy webových stránek a bannerů, informační systémy, nebo koncepční zpracování plakátů, ať už se sociální tématikou, či divadelních/hudebních/produktových či politických plakátů. Osvojí si problematiku obalového designu, naučí se také základy fotografie či multimediální tvorby. Další ukázky prací jsou pak v galerii na webu školy.
 
Děkujeme studentům a učitelům Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary za zapůjčení a instalaci těchto prací do našich prostor!

Partneři

Sponzoři

Děkujeme