Jediný UA POINT v kraji bude provozovat karlovarská nemocnice

Karlovarská krajská nemocnice otevírá ve čtvrtek 31. března 2022 UA point, který bude zajišťovat základní akutní péči pro pacienty z Ukrajiny, a to v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT v pavilonu „N“ Nemocnice Karlovy Vary.

Na základě dohody s vedením Karlovarského kraje tak zde vznikne zatím jediné krajské centrum poskytující zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, které jinak nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče v karlovarském kraji.

Bude zde k dispozici jedna ambulance pro děti a dorost a druhá pro dospělé. Ordinace budou otevřené od pondělí do pátku v čase 8:00 – 15:30hod. V ambulancích bude poskytována základní akutní zdravotní péče ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti naší nemocnice.

Součástí týmu budou dva lékaři, dvě sestry a ukrajinsko – český tlumočník, který s pacienty vyplní základní zdravotní dotazník. Přítomnost tlumočníka v této specializované ambulanci značně urychlí celý proces vyšetření.

„Ve velkých krajích zajišťují chod UA pointů fakultní nemocnice, v našem kraji tak připadla péče karlovarské nemocnici, jakožto největšímu poskytovateli zdravotní péče. Pokud by zde point nevznikl, zdravotní péče o ukrajinské migranty, kteří nenajdou svého praktického lékaře či pediatra, by tak byla dostupná nejblíže v UA pointu v Praze či Plzni,“ vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, „cílem je zajištění základního ošetření u pacientů, kteří potřebují řešit akutní problém po svém příjezdu a zatím nenašli nebo nestihli najít svého praktického lékaře. Jde o řešení, které by mělo sloužit k překrytí současné situace a postupně by se vše mělo začlenit do standardního systému péče v ČR. Cílem není nijak upřednostňovat tyto pacienty, ale mít prostor na jejich ošetření, které samozřejmě zabere výrazně více času a neblokovat ostatní pacienty v běžném či akutním provozu.“

 Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, jsou plně pojištěni v rámci veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR. 

“Oceňujeme, že karlovarská nemocnice zajistí otevření UA Pointu, přestože je to velmi náročné z pohledu provozu a personálního zabezpečení. Děkujeme všem, kteří se na vytvoření tohoto pracoviště péče o uprchlíky podílejí a budou zabezpečovat jeho chod. Aktuálně řešíme s ministerstvem zdravotnictví financování UA Pointu, protože půjde o nemalé náklady,” uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Kraj i KKN vyhodnotí vytíženost a spektrum řešených potíží a i s přihlédnutím k vývoji v celém kraji bude tuto základní činnost případně upravovat.

Dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na minimální množství ošetřených pacientů dochází od 1. 7. 2022 k přerušení provozu UA pointu v areálu Nemocnice Karlovy Vary. Ukrajinské pacienty - dospělé i děti ošetříme v rámci standardních ambulancí naší nemocnice.
 
Děkujeme za pochopení.

Zdravotnický dotazník ke stažení / Медична анкета / Медицинская анкета  ZDE

mapa nemocnice UA point

ua point 4 page 001

Zdravotnický dotazník ke stažení / Медична анкета / Медицинская анкета  ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme