Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím vyjádřila poděkování všem zaměstnancům Gynekologicko-porodnického oddělení za péči, kterou mi po celou dobu hospitalizace věnovali. Jedná se o sehraný tým pracovníků, jejichž profesionalita je nesporná. Všichni lékaři se v mé nelehké situaci chovali bezvadně a hlavně pan doktor Kubernát, který má zlaté ruce, mí pomohl nejvíce. Sestřičky, které mají na starost nejen rodičky, ale i pacientky po operacích, se ke mně chovali bezvadně, přesto, že byla třeba zvýšená péče o mně, jako pacientku. Nechci zapomenout ani na sanitární personál, který se o mně rovněž skvěle staral. Velký dík patří i pracovníkům na sále, kde jsem se podrobovala 2x týdně čištění pooperační rány.  Díky, které jsem jim všem vyjadřovala, nevynahradí starost, se kterou o mně všichni pečovali, přestože je mi již 73 let. Skvělá péče pak pokračuje i nadále prostřednictvím gynekologické ambulance, kam docházím jednou za 7 - 10 dní na kontroly. 

Myslím si, že je třeba, abyste věděl, jaké výborné máte zaměstnance a vyjádřil jim ještě jednou i za mně velký dík.

 Vděčná pacientka Marie C.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme